הפדגוגיה הדיגיטלית והאתגרים שלה כיום (חלק ג')

1862

הקדמת עורך האתר ידע וסקרנות דיגיטלית, עמי סלנט  :

חלק ג' של סדרת הסקירות אודות פדגוגיה דיגיטלית מבוסס על תחקיר שערכתי לאחרונה לגבי ספרים ומאמרים וחשובים בתחום ההולך ומתגבש  של הפדגוגיה הדיגיטלית בארץ ובעולם .

חלק ממקורות מידע אלו שימשו אותי בקורסים המקוונים שהעברתי בארץ ובחו"ל .. נוספו הרבה מקורות מידע חדשים ומחדשים בנושא פדגוגיה דיגיטלית מהתקופה האחרונה

הסקירה היא חלק מהיערכות לקראת פורטל בינלאומי באנגלית אותו אני מקים בשיתוף עם מרכז ERIC בארה"ב:

The emergence of e-pedagogy and its implications on teachers role and students involvement in schools

2 האתגרים העיקריים כיום של הפדגוגיה הדיגיטלית

  • בזמנו  סברו החוקרים כי חבלי ההסתגלות  הרבים ביותר מבחינה פסיכולוגית במעבר לסביבה מקוונת צפויים למורים/מרצים דווקא ולא לתלמידים. הם טענו כי המורים יצטרכו לשנות את תפיסתם לגבי תפקידם שלהם ולגבי מהות תהליך הלימוד: במקום להציג חומר לתלמידים, על המורה להעמיד את המסגרת הרחבה של המטלה והמשימה ואז לשחרר את חניכו לתהליך לימוד עצמי.
  • כיום מתברר כי אחד האתגרים העיקריים של הוראה מקוונת הוא הצורך לסגל את התלמידים לעבור מלמידה פאסיבית ללמידה אקטיבית והבנייתית כי התלמידים התרגלו עוד מהכיתות בבית הספר היסודי והחט"ב ללמוד בצורה פאסיבית בכיתה.

תאוריית "מרחק ההעברה" בלמידה המתוקשבת

החוקרת אינסנג (2001  Insung ) מציעה לנתח את המרכיבים הפדגוגיים של הלמידה המתוקשבת על פי תאוריית "מרחק ההעברה"   (distance transactional)

 לפי תאוריה זו ישנם שלושה מרכיבים המגדירים למידה מתוקשבת: מבנה (structure) -המתייחס להיענות התכנית הלימודית לצורכי הלומד האינדיבידואלי; דיאלוג  (dialog) המתייחס למידת האינטראקציה המתאפשרת בין המורים לתלמידים; האוטונומיה של הלומד  (learner autonomy  )המתייחסת למידה שבה הלומדים מגיעים להחלטות ולהבה בנוגע ללמידתם ובונים את הידע שלהם בהתבסס על התנסויותיהם.

שלושת המרכיבים האלה קובעים את "מרחק ההעברה" בין המורים ללומדים.

Insung . J. (2001 )  " Building a theoretical framework of  web-based instruction in the context of distance

education"   British Journal of educational Technology, 32 (5) pages 525-534

קישור למאמר המלא באנגלית

בפדגוגיה הדיגיטלית של למידה מתוקשבת  המורים מנסים :

  • לאתגר תלמידים להבנות ידע חדש
  • לאפשר לתלמידים להתנסות ביצירת ידע חדש וביישומו מעבר לכיתת הלימוד.
  • לעודד תלמידים להניע את תהליך למידתם
  • לגבש גישה פרואקטיבית להבניית ידע חדש ולשימוש בו

מקור:
Fullan, M., & Langworthy, M. (2014). A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning.  London: Pearson.

לגרסה המקוונת של הספר באינטרנט

תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות .

 תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם

יעל נסים, מירי ברק, דני בן-צבי

למאמר המלא בעברית בכתב העת "דפים"

מורים המשלבים למידה במחשבים 1:1 בכיתה , מחקר של ד"ר ארנון הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב

The impact of teaching in a one-to-one computing classroom on teachers’ work outside the classroom

תוכניות מחשוב אחד לאחד – כלומר, כאשר לכל תלמיד יש מחשב אישי ונייד לשימוש בזמן הלמידה – נחקרו רבות, בעיקר בנוגע ליישום בפועל בכיתה. במחקר כמותי זה, החוקרים , ובראשם ד"ר ארנון הרשקוביץ ,  לקחו פרספקטיבה רחבה יותר, ובוחנים את ההשפעה של הוראה בתכניות מחשוב אחד על אחד על אמונות המורים לגבי עבודתם מחוץ לכיתה. המשתתפים היו מורים בחטיבת הביניים ובתיכון שלימדו הן בכיתות אחד על אחד והן בכיתות מסורתיות – ומכאן יכלו לשקף את ההבדלים בין שתי המסגרות. המתודולוגיה כללה שאלונים המבוססים על מסגרת ההוראה המקיפה של דניאלסון. התוצאות  של המחקר מצביעות על עמדות חיוביות יותר כלפי הוראה בתכניות אחד לאחד מאשר בכיתות מסורתיות בכל התחומים שנבדקו; עם זאת, ההוראה האחד לאחד שיושמת מציגה שימוש רדוד למדי, אינסטרומנטלי במכשירים הדיגיטליים באופן שתומך בפרקטיקות הוראה ואמונות קיימות, במקום השפעה טרנספורמטיבית של תוכניות כאלה על הלימוד.

קישור לתקציר באנגלית באוניברסיטת תל אביב

השפעת תכנית התקשוב הלאומית על השינויים בעבודת המורים

כנס צ'ייס , האוניברסיטה הפתוחה , 2014

החוקרים:

נגה מגן-נגר (משרד החינוך, גורדון המכללה האקדמית לחינוך), אברום רותם (משרד החינוך), תמר ענבל-שמיר (משרד החינוך, האוניברסיטה הפתוחה), רוני דיין (משרד החינוך)

בבדיקת עומק השינוי בשילוב הוראה-למידה דיגיטלית בבתי ספר, באמצעות תכנית מובנית, המספקת ציוד והדרכה למורים נמצא שהתחולל שינוי בהיקף גדול בעשייה של המורים ובתפיסות שלהם לגבי המהות הפדגוגית הכרוכה בשילוב טכנולוגיה בהוראה. אך בטווח זה של שנתיים, זהו עדיין שינוי ראשוני בלבד. ממצאים אלה מלמדים שמרבית המורים משתמשים בטכנולוגיה כתוספת להוראה-למידה הקיימים, ולא מיישמים שינוי עמוק המוביל מעבר מהוראה מסורתית אל הוראה- למידה דיגיטלית המאפשרת יישום למידה משמעותית, כמו למידה שיתופית שמתרחשת גם מחוץ למסגרת השיעור הפיזי בכתה

קישור למחקר

מחקר של ד"ר ארנון הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב

יחסי מורים-תלמידים בהוראה מרחוק

כפי שנמצא לאחרונה, התנהגותו של המורה בכיתה מקוונת עשויה להיות בעלת השפעה חזקה יותר על יחסי מורה-תלמיד מאשר בכיתה מסורתית,

גם בלמידה מרחוק וגם בלמידה בכיתה מתפתחת מערכת יחסים בין המורה לבין התלמיד, אך אלו עשויות להיות שונות זו מזו באופן מהותי, כפי שמצביע מחקר זה. לממצאים ממחקר זה השלכות על יחסי מורים-תלמידים ועל התפתחות מקצועית של מורים בהוראה מרחוק – סוגיות המשליכות גם על טיב הלמידה. בעידן בו נתיבי למידה רבים נפתחים במרחב המקוון, לעתים תכופות על חשבון המרחב הפיזי

קישור למחקר בכנס צ'ייס , האוניברסיטה הפתוחה

סקירת ספר  פדגוגיה דיגיטלית – הלכה למעשה

פדגוגיה דיגיטלית – הלכה למעשה. מכון מופ"ת , 2017
עורכת: ד"ר רבקה ודמני.

הספר פדגוגיה דיגיטלית: הזדמנויות ללמידה אחרת מיועד לאנשי חינוך, למובילי חדשנות בהוראה ובלמידה, לסטודנטים לחינוך ולאנשי קהילות המחקר והפיתוח באוניברסיטאות ובמכללות להכשרת מורים

קישור

תוכן העניינים של הספר

קישור לסקירה שכתבתי אודות הספר

הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי


עורכים: עוזי מלמד ואולז׳ן גולדשטיין

הוצאת מכון מופ"ת , פברואר 2017

מערכת החינוך עושה מאמצים לעטוף את עצמה בטכנולוגיה. עדיין, רוב רובה של המערכת נשארה כשהייתה. יש המשתמשים בטכנולוגיה כקישוט, יש הרואים בה מטרד שנכפה עליהם, ויש המאמצים אותה מתוך אמונה ביכולתה לשנות, לשפר ולהיטיב את דרכה.

ספר זה מבקש להציג אסטרטגיות הוראה ולמידה המכונות "חדשניות." אסטרטגיות אלה, אף שאינן חדשות, מקבלות תנופה, שדרוג ולעתים אף משמעות חדשה כשהן מנצלות אמצעים דיגיטליים ונתמכות בהם.

קישור לסקירת הספר

 מבוא לעקרונות הפדגוגיה הדיגיטלית

Jozef Simuth, Ivan Sarmany-Schuller, "Principles for e-pedagogy ,Procedia "- Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012,

קישור לתקציר באנגלית

קישור למאמר המלא באנגלית  

UDL and Blended Learning

By Katie Novak, Ed.D. and Catlin R. Tucker

2021

קישור

ראו גם סקירה שיטתית בעברית :

עיצוב אוניברסלי בלמידה Universal Design Learning

ד"ר יוסי לב, קונקטיביזם: – תורת למידה חדשה

קישור למאמר בעברית

קונקטיביזם (Connectivism)  מונח המבוסס על הפועל הלועזי "to connect"  שמשמעו "לחבר". קונקטיביזם היא שיטת לימוד המתבססת על הרעיון שהידע האנושי נמצא במקורות מידע רבים המחוברים ביניהם ברשת ויכולת הגישה אליהם על ידי אנשים. מקורות הידע נמצאים במוחות אנשים רבים ובבסיסי מידע מקוונים. הבסיס העיקרי ליכולת הזאת נוצר באמצעות יצירת קשרים בין אנשים ובאמצעות טכנולוגיות שמאפשרות זאת בקלות, למשל באמצעות רשתות חברתיות, שימוש במנועי חיפוש. כתוצאה מכך מתאפשרת החיבוריות בין אנשים לאנשים, אנשים לבסיסי מידע, ובכך נגישות רחבה, מהירה ומפרה המאפשרת לימוד באמצעות טכנולוגיה וחוכמת ההמונים.

קונקטיביזם הוא רעיון חינוכי שמקורו בתאוריה החינוכית של ויגוצקי. רעיון זה מבוסס על תאוריית הלמידה החברתית, לפיה הלמידה היא חלק מהבניה חברתית ותרבותית. תאוריית הקונקטיביזם, מדגישה את הפן הייחודי הנדרש בעידן הטכנולוגי, כלומר את הדרך המתאימה ללמידה וליצירת קשר באמצעים הקיימים בימינו. בהתאם לרעיון זה, הלמידה איננה עוסקת רק ברכישת ידע, אלא בלימוד הדרך לשימוש בכלים מתוקשבים שונים, וכוללת מיומנויות שונות כמו איחזור מידע ( חיפוש מושכל במנועי חיפוש ) , הבניית ידע שיתופי באמצעות רשתות חברתיות ועוד .

 ראו גם:Stephen Downes latest contribution to the theory of connectivism: an overview

בפדגוגיה הדיגיטלית יש חשיבות ללמידה מידענית

ד"ר עוזי מלמד , "למידה מידענית" בתוך , עוזי מלמד ואולז'ן גולדשטיין (עורכים) הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי, מכון מופ"ת , 2017 

 עיסוק היתר של מורים ומחנכים בפלטפורמות מקוונות ובכלים דיגיטליים מאפיל על הצורך להקנות לתלמידים מיומנויות של מידענות ואוריינות דיגיטלית שהם חשובות ביותר לעתידם .

במהלך הלמידה המקוונת ,כאשר למרבית התלמידים יש גישה לאינטרנט,  חשוב  להקנות להם מיומנויות מידעניות בעולם שאחד המאפיינים העיקריים שלו הוא עודף מידע דיגיטלי וצורך לנפות את המידע ולארגנו .

למאמר המלא של ד"ר עוזי מלמד , לשעבר סמנכ"ל הפדגוגיה של רשת אורט ויו"ר מכון מופ"ת (קישור)

 

Rethinking Pedagogy for a Digital Age
Principles and Practices of Design

Edited By 

Helen Beetham

Rhona Sharpe

Year 2020

  תוכן העניינים של הספר

כתב עת חשוב בתחומי הפדגוגיה הדיגיטלית

International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD)

Editors-in-Chief: Chia-Wen Tsai (Ming Chuan University, Taiwan) and Pei-Di Shen (Ming Chuan University,

Taiwan)

 Handbook of Research on Developing Engaging Online Courses by Amy W. Thornburg (Editor); Dixie F. Abernathy (Editor); Rob J. Ceglie (Editor) 2020

תוכן העניינים של הספר

Handbook of Research on Developing Engaging Online Courses 2020

 מחקר באנגלית : המינון הנכון בין למידה סינכרונית ולמידה אסינכרונית

Giesbers, B., Rienties, B., Tempelaar, D., & Gijselaers, W. (2014). A dynamic analysis of the interplay between asynchronous and synchronous communication in online learning: The impact of motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30, 30-50.

קישור לתקציר באנגלית

למאמר המלא באנגלית

 

Murphy, E., Rodríguez‐Manzanares, M. A., & Barbour, M. (2011). Asynchronous and synchronous online teaching: Perspectives of Canadian high school distance education teachers. British Journal of Educational Technology, 42(4), 583-591.

למאמר המלא באנגלית (קישור)

לא רק תוכן ותכנים בלמידה מקוונת , אלא גם אינטראקציה בין המורה והלומדים

 Mandernach, B, J., Robertson, S. N. & Steele, J.P. (2018). Beyond content: The value of instructor-student connections in the online classroom. Journal of Scholarship of Teaching and Learning, 18(4), 12-17

למאמר המלא באנגלית (קישור)

Small Teaching Online: Applying Learning Science in Online Classes

Flower DarbyJames M. Lang

ISBN: 978-1-119-61909-3 June 2019 Jossey-Bass 288 Pages

תוכן העניינים של הספר

 

Cynthia Mary Sistek-Chandler (National University, USA)
Release Date: November, © 2020 

Exploring Online Learning Through Synchronous and Asynchronous Instructional Methods

המאמרים החשובים בקובץ מאמרים זה :

Chapter 2

The Importance of Synchronous Sessions in Online Asynchronous Classes (pages 34-51)

Everett George Beckwith

When online classes began being developed and made available in higher education approximately 20 years ago, the vast majority of the online classe

 

Chapter 12

A Holistic Approach to Integrating ePortfolios as Instructional Methods in Online Programs (pages 271-289)

Barbara Miller Hall, Miranda R. Regnitz

The purpose of this chapter is to review a holistic approach to the integration of digital portfolios (“ePortfolios”) as an instructional method 

 

Handbook of Distance Education by Michael Grahame Moore (Editor); William C. Diehl (Editor)

4th Edition

2018

 המאמרים החשובים בקובץ מאמרים זה:

9. "Distance Learning and Student Satisfaction", Mike Allen, Kikuko Omori, Andrew Cole, and Nancy Burrell 

10. "Instructional Strategies to Support Student" Persistence, Tina M. Stavredes and Tiffany M. Herder

11. "Motivation in Distance Education", Maggie Hartnett 

29. "Strategies Used to Evaluate Online Education", Patrick Lowenthal and Gayle V. Davidson-Shivers 

37. "The Landscape of K-12 Online Learning: Examining What is Known," Michael Barbour

קישור למוציא לאור   

Handbook of Research on Transforming Teachers’ Online Pedagogical Reasoning for Engaging K-12 Students in Virtual Learning (2 Volumes)

Margaret L. Niess (Oregon State University, USA) and Henry Gillow-Wiles (Oregon State University, USA)

Release Date: June, 2021

תוכן העניינים של הספר

סקירה אנליטית מקיפה אודות מחקרים בתחומי הפדגוגיה הדיגיטלית

Chen, J, Wang, M, Kirschner, P, et al. (2018) "The role of collaboration, computer use, learning environments, and supporting strategies in CSCL: A meta-analysis". Review of Education Research 88(6): 799–843.

למאמר המלא באנגלית

 Balance With Blended Learning

Partner With Your Students to Reimagine Learning and Reclaim Your Life

2020

Series:
Corwin Teaching Essentials

קישור לתוכן העניינים של הספר

 

ד"ר מרב אסף ,

למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת

ראו גם:

הערכה בסביבת למידה/הוראה שיתופית מתוקשבת – סקירת ספרות

מירב אסף – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

קישור בבלוג של ד"ר מירב אסף

למאמר המלא של ד"ר מירב אסף

פרופסור אלונה פרקוש . "חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב בראי המחקר הבינלאומי"

קישור למצגת ולהרצאה

 

"אם השיעור לא טוב, המחשב לא יהפוך אותו לטוב" מורים בכיתה ללא נייר
חגית מישר-טל (מכון טכנולוגי חולון), מירי שינפלד (מכללת סמינר הקיבוצים), חסי רן (תיכונט ע"ש אלתרמן)

למידה הבנייתית בסביבה מתוקשבת  – דגמים פדגוגיים ופתרונות טכנולוגיים

 

Pedagogical framework for online learning

למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

הפדגוגיה הדיגיטלית לא צמחה בהכרח מהפדגוגיה המסורתית ( חלק ב' )

· · · · · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *