מודלים אפשריים של בתי ספר היברדיים ליישום בישראל 2020-2022

8695

למידה היברידית, היא "המשך הלמידה מרחוק בכיתה והמשך הלמידה בכיתה מרחוק". למידה ממוזגת היטב לא יכולה להיות "alone stand " של כל אחת מצורות הלימודים הללו. כלומר, באם לא יהיה קשר בין השיעורים מרחוק לשיעורים הכיתתים לא נוכל לקרוא לכך למידה ממוזגת, וכן אם השיעורים לא ימשיכו זה את זה או "יתכתבו" זה עם זה, גם כך, לא יוכלו להיקרא למידה היברידית (למידה היברידית מהלכה למעשה,  נב גל  2020 ).

כיצד נראית יחידת לימוד היברידית?

 פעם התלמידים מבצעים את השיעור בכיתה ופעם בלמידה מרחוק בבית ובכל מקרה יש קשר בין החלקים השונים של היחידה הנלמדת  (למידה היברידית מהלכה למעשה,  נב גל  2020 ).

מודל השילוב העצמי

דגש: הלומד בוחר את מינון הלמידה המקוונת, כהשלמה ותמיכה למערכת השעות הרגילה.

הגדרה: יישום בו התלמידים בוחרים בלמידה מקוונת על מנת לתמוך בלימודיהם במסגרת מערכת השעות הרגילה.

המורים המעבירים את הלמידה המקוונת מוגדרים כמורים המלווים את התלמידים(teachers of records)   והלמידה יכולה להתבצע בתחומי בית הספר או כלמידה מרחוק.

דוגמה: ב"ס קהילתי בפנסילבניה מציע לתלמידים מכיתות ו' עד יב' להשתתף בקורסים מקוונים . התלמידים אשר בוחרים באפשרות זאת עוברים הדרכת אוריינטציית סייבר לפני הרישום. הקורסים נלמדים בצורה א-סינכרונית בזמן שנבחר ע"י התלמיד. התלמידים יכולים לבחור אם ללמוד קורסים אלו בחללים ייעודיים בבית הספר או בלמידה מרחוק. המורים המלווים הם המורים המעבירים את הקורסים המקוונים.

רוב מורים אלו מלמדים גם בהוראה פנים אל פנית בבית ספר זה. מצבי הלמידה כוללים למידה פנים אל פנים במסגרת הכיתה ולמידה מקוונת בבחירה אישית של התלמידים.

מקור וקרדיט :

ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן . למידה משולבת (היברידית),  סקירה לבקשת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך יוני 2020 .

מודל העשרה וירטואלי  (Enriched virtual model)

דגש : מרבית הלמידה מתבצעת מרחוק ובאמצעים מקוונים. הלמידה פנים אל פנים נועדה להעשרת חווית הלומד. מודל זה מתאים אינהרנטית לאילוצי למידה מרחוק העשויים להידרש במצבי חירום.

הגדרה: מודל בו בכל תחום למידה הלמידה מתחלקת בין למידה מקוונת מרחוק ולמידה בבית הספר.

רבות מתוכניות ההעשרה הווירטואליות החלו כתוכניות למידה מקוונת מלאות, ופיתחו תוכניות למידה משולבות(blended)  עם תוספת של לימודים בבתי ספר פיזיים על מנת להעשיר את חווית הלומדים. כלומר תהליך הלמידה מבוסס ברובו על למידה מקוונת מרחוק, והמפגשים פנים אל פנים נוספו כרכיב להשלמה והעשרה. בתוכניות אלו הלומדים בדרך כלל מגיעים לבית הספר בחלק מימי השבוע בלבד.

דוגמה: תלמידי כיתות ח' ו-יב' בב"ס ב- Albuquerque נפגשים ללמידה פנים אל פנים בשיעור הראשון. במידה והם שומרים על ממוצע ציונים מעל סף מסוים, הם יכולים לבחור להשלים את שאר לימודיהם בלמידה מרחוק.

איור : דוגמה למודל שילוב עצמי בבית ספר קהילתי בפנסילבניהאדיבות ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן .)

מקור וקרדיט :

ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן . למידה משולבת (היברידית),  סקירה לבקשת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך יוני 2020 .

מודל בחירה מאפשרויות (a la carte)

דגש: הלומד יכול לבחור ללמוד נושאים עם מורים באופן מקוון, כתוספת למערכת הרגילה. מודל זה מעניק ללומדים גמישות רבה יותר בנוגע ללוח הזמנים שלהם.

הגדרה: מודל זה מאפשר ללומדים לבחור בקורס לימוד מקוון מוכר. קורס זה מתווסף ללמידה פנים אל פנים. מודל זה מאפשר להרחיב את הגמישות המוצעת ללומדים ואת היצע הקורסים. מסיבות אלו, זהו אחד מהמודלים המועדפים בבתי ספר תיכון בהם בהם מתבצעת למידה משולבת.

בצילום : מפגש שבועי ב2019 של קבוצת למידה עם המורה החונכת באחד מבתי הספר בפנסליבניה המיישמים את מודל הבחירה מאפשרויות

מקור וקרדיט :

ליאת צבירן וד"ר עופר מורגנשטרן . למידה משולבת (היברידית),  סקירה לבקשת אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון, משרד החינוך יוני 2020 .

ראו גם :

רחל ארליך : למידה היברדית , 16 ביולי 2020 , סקירה מעולה !!

גישות  נוספות ללמידה היברדית :

Going online to get offline

In one example of the facilitated network model, Summit Public Schools students cover core content knowledge online from a “playlist” consisting of a mix of teacher-created lessons and third-party content from providers like Khan Academy. The playlist lives on Summit Learning Platform, developed in partnership with Facebook engineers. While online learning is the backbone of Summit’s playlist model, it is certainly not the school’s only component. In fact, in addition to online learning’s ability to open up more room for personalized, face-to-face instruction, it has unlocked a range of offline experiences: 70% of a student’s grade depends on her performance on numerous team projects, through which students develop higher-order skills like problem-solving and creative thinking. Summit’s online playlists make it more feasible to flexibly deliver these experiences at scale.

 Blended isn’t just about online learning—it’s making space for real-world relationships

· ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *