שלבי התפתחות אתרי האינטרנט בבתי ספר- מערך שיעור מתוקשב

5310

                  שיעור אסינכרוני, מרץ 2012

האתר הבית- ספרי – פנים רבות לו

להלן כמה עקרונות לבנייה ותחזוקה של אתר בית-ספרי מיטבי, שאותם מציעות החוקרות על סמך הממצאים:

עקרון הייחודיות– אתר בית-ספרי טוב צריך להתאים לסביבתו הקרובה של בית הספר. על אף כי ישנה נטייה בקרב בתי ספר להידמות לארגונים מצליחים בשדה שבו הם פועלים, ועל אף שבחלק מן המקרים ניסיון זה נכון ומבורך, ישנם מרכיבי אתרים המשקפים הקשר ייחודי. לכן, על בית הספר להכיר את סביבתו ולבחון באם ישנם מרכיבים ייחודיים שבאפשרותם לחזק את הזיקה שבין האתר הבית-ספרי לסביבתו.

עקרון הדיווח (Accountability)– למרות חשיבותו של המרכיב הסימבולי, יש לזכור שסביבת בית הספר מדגישה גם היבטים טכניים, לפחות בכל הקשור בהישגים לימודיים. לכן, כמעט כל דיווח על הישגים לימודיים יכול לשרת גם מטרות סימבוליות, מאחר שבאמצעות דיווחים כאלו מעריכה הסביבה את איכותו של בית הספר.

עקרון העושר עקרון זה מבוסס בין השאר על הרושם הכללי שיוצר האתר, כחלון ראווה וירטואלי של בית הספר. כניסה לאתר מהווה מעין כניסה לחצר בית הספר, והרושם אותו יוצר האתר מצטרף ומשפיע על דימויו ותדמיתו של בית הספר.

עקרון הגיוון– בבחינת ההשקעה והפיתוח של האתר, כדאי לשים לב גם להצגתה של תמונה מגוונת וכוללת של בית הספר.

לסיכום, מהמחקר הנוכחי למדנו על החשיבות של האתר בתחזוקת הקשר שבין בית הספר לבין הסביבה; קשר הבונה מוניטין ותדמית לבית הספר, ומשרת אותו באופנים רבים. לכן, מדגישות החוקרות את חשיבותו השיווקית והסימבולית של האתר, ובהתאם, את חשיבותה של ההשקעה המושכלת בפיתוח משאב זה.

 שרית קליין , דורית טובין

האתר הבית- ספרי – פנים רבות לו

חקר מקרה: כיצד דוא"ל (אי-מייל) ניצח את החוזרים הכתובים בנייר

ביה"ס אורט הבונים בת-ים

"המושגים אינטרנט, אי-מייל, פורום  –  הפכו לחלק מן השפה הבית ספרית וגם לחלק מן התרבות הבית ספרית. יותר מזה, בבית הספר הועברה השתלמות "כליקיט"(תוכנה לניהול תכנים באינטרנט) בגרסתו הבסיסית, שאליה הצטרפו מורים ומורות רבים, שנאלצו כתוצאה מכך לפתוח חשבון אי-מייל וללמוד לגלוש ברשת. ה"כליקיט" גם לימד את המורים על קיומו של עולם מידע ענק ברשת, על הזמינות ועל המהירות שבה אפשר להשיג חומרי למידה, ועל כך שאתר הבית הוא מבחינה אינטרנטית "בית", ואפשר לצבור בו חומרים רבים, הן באמצעות קישורים ואינדקס והן באמצעות העלאת חומרי למידה שונים אליו".

"עדיין איננו מצויים במצב "אידיאלי" של תרבות מתוקשבת לגמרי, למשל: לבית הספר אין רשת חברתית או רשת של בלוגים פנימית שבה צוותים מנהלים את דיוניהם באופן חופשי. בית הספר עוד לא עבר להוראה מבוססת על מחשב-בלוג או צורות אחרות של למידה מתוקשבת [אם כי צורת הפורום זוכה להצלחה אצל מורים יחידאיים בצוות." קישור ישיר

כיצד דוא"ל (אי מייל) ניצח את החוזרים הכתובים בנייר/אריק בנדק-חביב

מסקנות הנובעות מניתוח המקרה של הליכי התקשוב בביה"ס אורט הבונים בת-ים:

אנו רואים כאן ,למעשה,  2 שלבי התפתחות אסטרטגיים בתקשוב בתי ספר בכלל וביה"ס ספציפי זה בפרט:

שלב א':  הקמת אתר האינטרנט , הכנסת מערכת ניהול תכנים דיגיטליים ( כגון כליקיט- תוכנה לניהול תכנים של רשת אורט) , עיבוד החומרים וצבירתם לאתר באמצעות מערכת כליקיט או מערכת ניהול תכנים דומה ( כגון מערכת ניהול התוכן בפורטל הרצליה).

שלב ב' : הכנסת מערכת של בלוגים לכתיבת תכנים ע"י המורים ,וגם שילוב של רשת חברתית בחיי ביה"ס ( שילוב טכנולוגיות טכנולוגיית WEB 2.0 ) . יצוין כי בביה"ס אורט הבונים עדיין לא יושם שלב ב' .

 לאחרונה,  אנו רואים בבתי ספר שונים בישראל  שלב שלישי של התפתחות שלבי תקשוב בביה"ס : מרחב למידה כיתתיים או מקצועיים. (לשלב פעולה זה וייצוגיו זה נגיע בשיעורים הבאים).  

א.    עכשיו נלמד ונעמיק עוד קצת על  מהות ומאפייני אתר האינטרנט של ביה"ס בכלל ( שלב הפעולה האסטרטגי, שלב א'  הנמשך, בדרך כלל בין שנתיים ל-4 שנים ) .

 אתר בית-ספר – מעטפת ארגונית ותכנית של כלל הפעילויות הבית ספריות  ( להרחבה ראה : מאמרו של ד"ר אברום רותם) .

ראה גם :  עקרונות ורציונאל לפיתוח אתר בית ספרי ( ד"ר אברום רותם , ד"ר יהודה פלד) .

משבר הזהות של אתר האינטרנט הבית ספרי: מחקר על השימוש באתר האינטרנט בית ספרי

החוקרים  מצאו כי בבתי הספר המבוססים יותר השימוש במאגרי מידע היה גבוה יותר ומאורגן יותר, וכי המשימות היו יותר פתוחות ומגוונות. מהראיונות עם מנהלי בתי הספר התברר כי המקור לכך אינו נובע ממעמד סוציו-אקונומי אלא מפעילותו של מורה בבית ממצא נוסף הוא אחוז השימוש הדל ביותר בפורום בכל בתי הספר.

למרות שבפלטפורמה עליה נבנו רוב האתרים קיימת אפשרות לפתוח פורום ביה"ס ואף פורומים כיתתיים, מעטים מביה"ס עשו כך (20%), וגם זו רק בצורה של הודעות כלליות כיתתיות והתנהלות חברית מועטה.

 הטמעת מערכת טכנולוגית דוגמת אתר ביה"ס מצריכה שיתוף מורים והסכמתם, פתיחות, תגמול ראוי, הכשרה הולמת ונהלים מוגדרים. ללא אלה, לא יוכל אתר האינטרנט הבית ספרי להאריך ימים ולהועיל מעבר לשימוש המינימאלי כלוח מודעות. קישור

 עוד על הבעייתיות של שלב א' בתפעול אתר האינטרנט הבית-ספרי:

אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות ( ג'יי הורוויץ)

דגמים ודוגמאות להיערכות נכונה בשלב א':

התפיסה האינטגרטיבית של ביה"ס "נאות-לון": למידה במרחב מתוקשב בכל מקום , תפקיד וזמן ( רצוי להוריד גם המצגת בסרגל מצד ימין)

חשיבות ניהול התוכן באתר ביה"ס ( עליכם להקיש על כל הקישורים ולבקר בפורטל האינטרנט של הרצליה) .

הפורטל החינוכי העירוני, האתר הבית ספרי ומה שביניהם

 ב.    שלב ב' של שלבי פעולה בתקשוב ביה"ס : השילוב של טכנולוגיית WEB 2.0

רקע:    למידה 2.0 – למידה שיתופית

יישומי וב 2.0 עיקריים : בלוגים, WIKI , רשתות חברתיות

למידע נוסף בויקיפדיה

סקירה מקיפה:   השלכות טכנולוגיות ה-WEB 2.0 על תחומי החינוך המתוקשב

סקירה חשובה באנגלית : Steve Hargadon: Web 2.0 Is the Future of Education

…ועכשיו נבקר בכמה אתרי בתי ספר בחו"ל המיישמים את טכנולוגיית ה- WEB 2.0:

חקר מקרה 1 :  אתר ביה"ס באינטרנט ברוח תפיסת ה- WEB 2.0

האם אתרי בתי הספר הקיימים באינטרנט אכן משקפים את הפעילות החינוכית האמיתית בביה"ס או יש להן מטרה שיווקית? מתברר כי אי הנחת מהאתרים הבית-ספריים נובע מכך שהם מהווים בעיקרה חלון ראווה של ההנהלה, אך לא מעמיקים את פעילותם מעבר לכך. ניסיון לארגן אחרת את אתר ביה"ס היסודי ברוח תפיסות ה-WEB 2.0 נערך לאחרונה באחד מבתי הספר היסודיים באנגליה. האתר נבנה בתפיסה שהדבר החשוב ביותר לביה"ס הוא לוח האירועים ויומן האירועים המקוון של ביה"ס ולכן במרכזו ניתן לראות את כל האירועים הקוריקולריים וההוראתיים המתוכננים לתקופה הקרובה. האתר נבנה כך שהתכנים נשאבים מתוך אתרי WEB 2.00 שימושיים באינטרנט כגון Google Calendar . Flickr, Blogger Del.icio.us Google Maps

קישור

חקר מקרה 2 : דוגמא של ביה"ס בקנדה המשתמש בטכנולוגיה של  WEB  2.0

חקר מקרה 3 : ביה"ס ברוח School 2.00 בעיר פילדלפיה.

ביה"ס  למדעים פועל ברוח תפיסת WEB 2.0, כלומר, יצירת סביבה לימודית מתוקשבת המתואמת ללומדים באינטרנט והמאפשרת כתיבה ותיעוד דיגיטאלי מלא באינטרנט (כגון בלוגים). מעבר לכך, ביה"ס שם לו למטרה לטפח דיאלוג דו-כיווני בין התלמידים והמורים תוך מתן אוטונומיה רבה יותר לתלמידים ליזום ולהעלות סוגיות ונושאי עניין. קישור

מטלות לסיכום השיעור

א. בקרו באתר האינטרנט הבא של ביה"ס "עלי גבעה"

כתובת האתר

באיזו שלב נמצא אתר האינטרנט הזה : שלב א' או שלב ב'

 כתבו על כך בקצרה ( עם נימוקים קצרים) באתר הקבוצה בפייסבוק

ב. עליכם לבקר באתר של  ביה"ס יסודי בעיר וושינגטון בארה"ב

באיזו שלב נמצא אתר האינטרנט הזה : שלב א' או שלב ב' ?

כתבו על כך בקצרה ( עם נימוקים קצרים) באתר הקבוצה בפייסבוק

ג.       עליכם לבקר באתר של ביה"ס רותם בעיר אשקלון

כתובת האתר

כתבו על כך בקצרה ( עם נימוקים קצרים) באתר הקבוצה בפייסבוק

באיזו שלב נמצא אתר האינטרנט הזה : שלב א' או שלב ב' ?

ד. "נוסעים" עכשיו להרצליה . נסו להעריך את אתר  האינטרנט של ביה"ס גורדון בהרצליה ? מה הם המאפיינים שלו , האם הוא פעיל ? האם הוא אטרקטיבי ?

קישור ישיר

כתבו על כך בקצרה ( עם נימוקים קצרים) באתר הקבוצה בפייסבוק

ה. אתרי בתי ספר מבוססי קולסקול , לאיזה דור של אתרי אינטרנט שייכים אתרים אלו ?

אתר האינטרנט החדשני (רשת חברתית לכיתה) לבתי ספר : קולסקול – הערכה ראשונית

למידע נוסף

"קולסקול היא ביסודה  רשת חברתית מבוקרת לילדים, המכילה בתוכה גם פלטפורמה פדגוגית.

קולסקול יותר דומה לפייסבוק "סגור" עם קבוצות (בתי ספר וגני ילדים) בהן מתרחשות פעילויות חברתיות ו/או חינוכיות.

"לא מדובר בצורת המחשבה המיושנת, שעדין שולטת בישראל, לפיה בונים אתר/מנגנון כלשהו, ומחייבים את בתי הספר להשתמש בו בגלל  שלהערכת המפתחים ושל משרד החינוך הוא יטיב עמם. ההיפך. בקולסקול  לא מכתיבים לאף אחד איך, מתי ולמה להשתמש. רק נותנים פלטפורמה כללית, חדשנית, שמאפשרת למשתמשים לקחת אותה לאן שהם באמת רוצים.

קולסקול נבנה במהלך הזמן מהצרכים האמתיים של מורים, הורים וילדים בשטח."

CoolSchool-Info

צילום מסך של המערכת המתוקשבת :

כתבו על כך בקצרה ( עם נימוקים קצרים) באתר הקבוצה בפייסבוק

· · · · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *