השימוש במאגרי מידע דיגיטליים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי בעבודתו

14751

  כנס מיט"ל , יולי 2012

שרון כלימי, ענת כהן, רפי נחמיאס

אנשי חינוך המפתחים ומשתפים משאבים חינוכיים יוצרים עולם, שבו כל אחד ואחד יכול לתרום למכלול הידע. הפוטנציאל קיים, התועלות רבות, אולם, מחקרים מוכיחים כי השימוש החוזר בחומרי הלמידה הינו נמוך יחסית  (Hilton, Lutz, & Wiley, 2012).

אנשי חינוך רבים :

       – אינם מודעים למאגרים.

         – אינם משוכנעים בתועלת שלהם.

         – חוששים מבלבול, בזבוז זמן ומקושי  בהערכת איכות ואמינות המידע ובניהולו.

מטרת המחקר

לבחון את השימוש במאגרי מידע לימודיים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי בעבודתו, ולבדוק האם הטמעת מאגר מקומי (לעומת מאגר פתוח ברשת) מגביר את השימוש והתרומה למאגרי מידע.

שאלות המחקר

( א) באלו מאגרי מידע משתמשים המורים?

(ב) איך המורים משתמשים במאגרי מידע לימודיים?

(ג) מה המורים תורמים למאגרי המידע?

(ד) מהי תרומת ההשתלמות/ההדרכה שקיבלו על השימוש במאגרי מידע?

אוכלוסיית המחקר

נבחרו 43 מורים משלושה בתי-ספר:

  1. השימוש במאגר מוטמע ומהווה חלק מהתרבות הארגונית והפדגוגית בבית-הספר.
  2. השימוש במאגר לא הוטמע כחלק מהתרבות הארגונית והפדגוגית.
  3. לא קיים מאגר מקומי.

תובנות ומסקנות- מאגרי מידע בהם משתמשים המורים

המורים השתמשו במאגרים מקומיים (הסוג הראשון)
– מאגרים של משרד החינוך (פורטל התוכן החינוכי, מרכז מורים למתמטיקה, ראמ"ה)

    – מאגרים של ספקי תוכן (כותר ספרי לימוד, בריינפופ)

    – מאגרים בית ספריים

השימוש המרבי הוא ב:

–           מאגר המידע הבית ספרי שפותח ע"י צוות ההוראה                 – מאגר ראמ"ה, המספק למורים חומרי מדידה והערכה.

השימוש המועט הוא בפורטל התוכן החינוכי

תובנות ומסקנות- תרומת המורים למאגרי מידע

  • בהמצאות מאגר בית ספרי מעורבות הקהילה ותרומתה למאגר גבוהה יותר.
  • האובייקטים שנתרמים הינם מגוונים  ונגזרים מתוכנית הלימודים הכללית ומתוכניות ייחודיות לבית הספר.

תובנות ומסקנות- תרומת ההשתלמות/ההדרכה על השימוש

ישנה חשיבות להדרכה בתהליך ההטמעה בדגש על:

  •   חשיפה למאגרי מידע שונים.
  •   הלימה בין תכני הסדנה לביצוע בשטח.
  •   פיתוח יכולת לשימוש חוזר במשאבים לצורך בנייה של דגמי הוראה והערכה.
  •   מתן מענה להטרוגניות של המורים.

ההדרכה אפקטיבית יותר כאשר מוטמע מאגר מידע בבית הספר וכאשר לצוות הניהול של בית הספר יש מעורבות בתכנון ההדרכה ותכניה.

המצגת של   שרון כלימי, ענת כהן, רפי נחמיאס מופיעה  באתר כנס מיט"ל  2012

מכון דוידסון לחינוך מדעי אירח את כנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל שהתקיים ביום שלישי, כ' תמוז תשע"ב, 10.7.2012 במכון ויצמן למדע.

לחיצה על שמות ההרצאות המודגשות תוביל למצגות ולסרטונים.

ראה גם :

דפוסי שימוש של מורים באינטרנט לצורכי הוראה : ממצאי סקר

מאגר קישורן – תמונת מצב

מאגר ידע למורה מקוון הנבנה בעיר ראשון לציון

רשימת מאגרי המידע שפתחו ע"י משרד החינוך

הפורטל הגדול לחומרי הוראה למידה והערכה

מאגרי פרסומים ומידע בארץ ובחו"ל המאפשרים חיפוש וגישה לחומרים בחינם. חלקם מציגים פריטים ביבליוגרפיים והפניות לפריטי מידע, וחלקם מספקים את המסמכים ואת המאמרים המלאים. ( מרכז המידע של מכון מופ"ת)

דגמים ודוגמאות של מרכזי משאבים חינוכיים באינטרנט

משאבי הוראה למורים בין תפיסה מרכזית לתפיסה מרחבית יישובית

אוריינות מידע בכיתה המתוקשבת: שיטות ודרכי פעולה

מאגר מידע חינוכי חדש של יד ושם על השואה

מסד נתונים שיתופי ככלי לבניית ידע וארגומנטציה בסביבה מקוונת

הספרייה הוירטואלית של מט"ח

כלים מתוקשבים פתוחים לאוצרות דגיטאלית

מקורות מידע באנגלית

Teachers' Acceptance and Use of an Educational Portal

Handling the Information – Databases in the Primary Classroom

An Exploratory Study of Biology Teachers' Online Information Seeking Practices

The Gateway to Educational Materials: An Evaluation of an Online Resource for Teachers and an Exploration of User Behavior.

The Teacher Reference Center (TRC) database

TeacherTube – How to use EbscoHost Databases

ProQuest K-12 – eLibrary Self-Paced Professional Development

10 Tips for Teachers Using Evernote – Education Series

Educational databases add another element to Franklin Regional classrooms

שימוש בתוכנת מאגרי הנתונים  FileMaker Pro     ליצירת מאגרי מידע ע"י  מורים בארה"ב

· ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *