בתי ספר תיכוניים וירטואליים – תמונת מצב 2014

10130

איסוף ועריכה: עמי סלנט

כאשר זורחת החמה ולוק לווסוק צריך כבר ללכת לביה"ס, כל מה שעליו לעשות זה לקום ולפתוח את המחשב האישי, הנמצא אי שם למרגלותיו, ולהתחבר לכיתה הוירטואלית שלו הנמצאת אי שם בשרת אינטרנט מהיר בבניין תעשייתי במיאמי.

לוק הוא תלמיד אמיתי ברשת בתי הספר של פלורידה, בה לומדים תלמידים מכל רחבי ארה"ב. כמו שאר חברי הכיתה הוירטואלית שלו, לוק חייב להיות נוכח בשיעורים הוירטואליים הסינכרוניים המשודרים מרחוק וגם לבצע מטלות לימודיות מורכבות. לוק אינו לבד, מעל  300,000 תלמידי תיכון בארה"ב לומדים בבתי ספר שאין להם קירות, מבנים או כיתות לימוד. התופעה של בתי הספר הוירטואליים אינה תנועה אוונגארדית של רפורמיסטים חינוכיים בשוליים, אלא התפתחות חינוכית ההולכת וצוברת דינאמיקה במרכז המפה החינוכית.

בתי ספר וירטואליים נבדלים מבתי ספר רגילים בממד של למידה מתוקשבת שאינה תלויה במיקום פיזי וגם במנגנון המאפשר רציפות  של שידור וקליטת מערכי הלמידה המתוקשבים באינטרנט ואינטראקציה. מאז שנת 2009 ניכרת פעילות אינטנסיבית של בתי ספר תיכוניים וירטואליים בארה"ב ובקנדה ההולכים ומתרחבים.  עפ"י הערכות שונות פועלים בארה"ב ובקנדה (כולל אוסטרליה) מעל 500 בתי ספר תיכוניים וירטואליים העונים על שני המאפיינים הנ"ל. מדובר בהתרחבות משמעותית ביותר מהיקף של 170 בתי ספר תיכוניים וירטואליים שהיו קיימים בשנת 2007.

לשני המאפיינים הייחודיים של ביה"ס וירטואלי שצוינו למעלה נוסף כיום מאפיין שלישי שעולה בחשיבותו על שני הראשונים והוא פעילותם של מורים מומחים לניהול שיעורים מתוקשבים באינטרנט. ההכרה כי למידה מרחוק אינה בהכרח  תלויה במערכות המתוקשבות ובתכני הלימוד אלא באיכות המורים החלה להתגבש רק בשנתיים-שלוש האחרונות.

בתי ספר אלו יכולים לספק הזדמנויות למידה באיכות גבוהה בסביבת למידה עשירה, המאפשרת הוראה אישית, תוך יכולת לשפר את ביצועי התלמידים ומיומנויותיהם באמצעות שימוש בטכנולוגיה וגישה לקורסים ברמה מתקדמת.

לצד 500 בתי הספר התיכוניים הוירטואליים הפועלים בהצלחה בארה"ב ובקנדה בתור ישויות מתוקשבות באינטרנט בלבד קיימים עוד כ2500 בתי ספר תיכוניים המפעילים בנוסף למתכונת הלימודים הפיזית העיקרית במקביל גם ערוץ  לימודים וירטואלי חלקי, כלומר מתכונת של קורסים מתוקשבים באינטרנט אותם יכול תלמיד התיכון הרגיל ללמוד בבית במקביל ללימודיו במיקום הפיזי של בית הספר.  שינויים שנערכו בחקיקה בפלורידה, ג'ורג'יה, יוטה ועוד כמה מדינות בארה"ב מאפשרים כיום תקצוב מטעם המדינה לבתי ספר המציעים לתלמידיהם קורסים מתוקשבים בלמידה מרחוק וגם השתתפות בתקצוב בתי ספר מלאים ללמידה מרחוק.

מאפיין נוסף של הפעילות בתחום בתי הספר הוירטואליים בארה"ב בשנתיים האחרונות הם יוזמות של מחוזות חינוך הפועלים להקים מטעמם בית ספר תיכון וירטואלי. לעתים כמה מחוזות חינוך בארה"ב מתארגנים להקמה משותפת של בית ספר תיכון וירטואלי .

בתי ספר תיכוניים בארה"ב והאתגר של בתי וירטואליים

בתי ספר תיכוניים בארה"ב מתחילים להיות מאוימים ע"י בתי הספר הוירטואליים באינטרנט. כך לדוגמא , במחוז Clovis Unified school district  בקליפורניה בתי הספר הווירטואליים מצליחים למשוך תלמידים לשורותיהם ולא בהכרח תלמידים נושרים ותלמידים חלשים אלא גם תלמידים חזקים.

 מחוז החינוך  Clovis מפסיד כל שנה בין 200-400 תלמידים לטובת בתי הספר הווירטואליים. כמענה לאיום זה ,החלו מחוזות החינוך בארה"ב להיערך להקמה של בתי ספר וירטואליים שיוכלו להתמודד עם האתגר של קורסים מקוונים לתלמידים. כך לדוגמא, פתח מחוז החינוך של שיקאגו בשנה האחרונה שני בתי ספר וירטואליים ציבוריים משלו. האתגר של פיתוח תכנית לימודים מקוונת שלמה באינטרנט תופס יותר ויותר מקום בתודעה של מחוזות החינוך בארה"ב וכל הסימנים מעידים על התרחבות מגמה זו בחינוך הציבורי בארה"ב . עוד יגיע היום שסוגיה זו תטריד גם בתי הספר התיכוניים בישראל.

האתגר של פיתוח תכנית לימודים מקוונת שלמה באינטרנט תופס יותר ויותר מקום בתודעה של מחוזות החינוך בארה"ב וכל הסימנים מעידים על התרחבות מגמה זו בחינוך הציבורי בארה"ב . עוד יגיע היום שסוגיה זו תטריד גם את בתי הספר התיכוניים בישראל.

COMPETING FOR THE VIRTUAL STUDENT

העובדה שאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון הקימה לאחרונה בית ספר תיכון וירטואלי מקוון מעידה על החשיבות של סוגיית בתי הספר הוריטואליים בארה"ב ועל היערכות גורמי האקדמיה והמחקר החינוכיים לקראת התפתחותם המשמעותית של בתי ספר וירטואליים.

Florida Virtual School-FLVS

ספינת הדגל של בתי הספר התיכוניים הוירטואליים בארה"ב הוא ביה"ס התיכון הוירטואלי בפלורידה בו לומדים כיום קרוב ל10,000 תלמידים בהיקף מלא ועוד כ260,000 תלמידים בהיקף חלקי הלומדים בו ממדינות אחרות מחוץ לגבולות פלורידה. כל האוניברסיטאות בארה"ב מכירות בתעודות הסיום וההסמכה של בית הספר התיכון הוירטואלי בפלורידה, תהליך אשר סולל כיום את הדרך להכרה בבתי ספר תיכוניים וירטואליים נוספים בארה"ב.  בית הספר התיכון הוירטואלי בפלורידה אשר הוקם בשנת 1997, מציע כיום לתלמידים מעל 110 קורסים מתוקשבים בתחומי דעת שונים והוא משמש מודל והשראה להתפתחותם של בתי ספר תיכוניים וירטואליים ברחבי ארה"ב. בית הספר התיכון הוירטואלי בפלורידה נהנה כיום מתקצוב כמעט מלא של משרד החינוך בפלורידה לצד מחוזות החינוך.

מחקר הערכה על ביה"ס התיכון הוירטואלי בפלורידה מצא כי הישגי התלמידים בבי"ס גבוהים יחסית והאפקטיביות של הלמידה מרחוק הולכת וגדלה משנה לשנה.

לבית הספר יש מרכז משאבים אזורי ממוחשב המשרת את כל תלמידי ביה"ס. שורה של חברות מסחריות גדולות כגון יב"מ השקיעו בבית הספר. לביה"ס יש שני מנהלים וצוות מסור כ400 מורים איכותיים  המלמדים באינטרנט בלבד . שיטת ההוראה מבוססת על למידה מבוססת פרויקטים  מסוג  PBL

 האתגר הגדול של ביה"ס הוא כיצד לייצור משמעת עצמית אצל התלמידים והתמודדות זו אינה קלה במערכת שאין בה סנקציות רגילות, אך יש בה מבחנים לכל דבר. אין בביה"ס התיכון הוירטואלי בדיקות נוכחות ולכן עניין המשמעת העצמית הוא אחד התכונות החשובות אשר נדרשות ע"י ועדות הקבלה של ביה"ס.

פלורידה : הישג לבתי הספר הוירטואליים

Waters, John K. "Greetings from FLORIDA The "Online" State" . Campus Technology Magazine; Oct2013, Vol. 27 Issue 2, p10-16,

אם יש מדינה בעולם שם מתפתח החינוך המתוקשב בצורה נרחבת , אז , ללא ספק זו פלורידה בארה"ב . בשנה האחרונה הם פיתחו תכנית עצמאית ללמידה מקוונת לבחינות בגרות מקוונות באינטרנט . התכנית המקוונת אושרה באופן רשמי ע"י מחלקת החינוך של פלורידה לטובת בתי הספר המקוונים שם . קדמו לכך הנחיות של המושל ריק סקוט שהובילו לידי חקיקה . התכנית המקוונת מופעלת באמצעות אוניברסיטת פלורידה.

למיזם הוקצבו 15 מיליון דולר רק לשנת 2014 . אין ספק כי הגשמת התכנית באופן רשמי ע"י המדינה בפלורידה היא בגדר הישג לבית הספר הוירטואלי  ( כולו באינטרנט ) הראשון בעולם שקם והתפתח בפלורידה Florida virtual school

טיפוח הייחודיות של ביה"ס הוא מושג המשתרש גם בקרב בתי ספר וירטואליים

בתחרות הקיימת מול בתי הספר התיכונים היוקרתיים מנסים גם בתי ספר וירטואליים לטפח ייחודיות משלהם. בית ספר וירטואלי בוירג'יניה המלמד קבוצות קטנות של תלמידים באמצעות האינטרנט. הוא פיתח מודל של בית ספר וירטואלי המאמין בלמידה יחידנית ובטיפוח התלמידים.

היוקרה של בתי הספר הוירטואליים

בחלק מהמקומות בתי הספר הוירטואליים הפכו להיות יוקרתיים והביקוש של התלמידים (כגון סיאטל בארה"ב) אליהם הוא רב. הם נותנים מענה לאותם משפחות המחפשות פתרון אלטרנטיבי לבתי הספר המסורתיים.

הערכת ההישגים חינוכיים של בתי הספר התיכוניים הוירטואליים

יש שונות רבה מבחינת איכות בתי הספר התיכוניים הוירטואליים ברחבי ארה"ב . מצד אחד קיים בית הספר התיכון הוירטואלי בפלורידה הנחשב כבית ספר תיכון ברמה גבוה מאד ובעל הישגים רבים . מצד שני יש בתי ספר תיכוניים וירטואליים אשר לא דילגו עדיין על המשוכה של למידה איכותית. מחקר של אוניברסיטת סטנפורד בחן את ההישגים החינוכיים של 8 בתי ספר וירטואליים ( בתי ספר בזיכיון מסוג  charter) ומצא כי כולם נופלים ברמת הישגי התלמידים במתמטיקה ובקריאה בהשוואה לבתי הספר הרגילים בפנסילבניה.

דו"ח ביקורת שפורסם על ידי משרד החינוך בקולרדו ארה"ב מצא כי תלמידים הלומדים בבתי ספר תיכוניים וירטואליים מצליחים פחות בבחינות הישגים ארציות בהשוואה לתלמידים מבתי ספר תיכוניים רגילים.

קורס מקוון באלגברה – הישגים ובעיות

המחקר שנערך בארה"ב בדק את האיכויות, הקשיים והאפקטיביות של קורס מתוקשב באלגברה לתלמידי תיכון. המחקר נערך בקרב תלמידים שלמדו אלגברה בביה"ס תיכון וירטואלי בארה"ב. במחקר השתתפו 1300 תלמידי תיכון במהלך 4 שנים. בחלקו הראשון מנסה המחקר להשוות בין הישגי תלמידי ביה"ס התיכון הוירטואלי FLVS בפלורידה ובין תלמידים בבתי הספר תיכוניים רגילים שלמדו אלגברה בדרך מסורתית בכיתה. בחלקו השני מנסה המחקר לזהות ולנתח את אותם חלקים בקורס המתוקשב שהיו קשים במיוחד ללומדים המקוונים. לצורך המחקר פותח כלי מחקרי אינטראקטיבי למדידת ההתקדמות בקורס המתוקשב. המחקר הוצג בכינוס ה- NECC2006 שנערך בין ה-5 ל-8 ביולי בסן דייגו בארה"ב (Cathy Cavanaugh)/

South Carolina Virtual School Program

Illinois Virtual School | Hom

Online Cyber Schools in PA | PA Virtual Charter School .

 

ההתמודדות של התלמיד בביה"ס הוירטואלי

 

לתלמידים בביה"ס הוירטואלי לעתים קשה מבחינת המוטיבציה והמשמעת העצמית. התלמיד אמור להיות אחראי על תכנית הלימודים, עליו לקחת אחריות על פעילותו ולימודיו, וכל זאת מהבית. כלומר עליו לקום מהמיטה ולהתנהג כתלמיד לכל דבר אולם עדיין מהבית. יחד עם זאת, ביה"ס תיכון וירטואלי , כמו לדוגמא ביה"ס התיכון הוירטואלי בפלורידה , יכול לפעול ביעילות על מנת לטפח את המוטיבציה של הלומדים מרחוק ע"י מפגשים קבוצתיים שבועיים באינטרנט במתכונת של שיעור מחנך באינטרנט.

האם תלמידים הלומדים בבתי ספר וירטואליים מבודדים מבחינה חברתית?

בניגוד לדעה המקובלת כי תלמידי בתי הספר הוירטואליים הופכים להיות מבודדים מבחינה חברתית, הרי המציאות מלמדת בדיוק ההפך. מתברר כי לתלמידי בתי ספר וירטואליים יש ערוצי הידברות ושיח חברתי מגוונים יותר ורבים יותר בהשוואה לבית הספר המסורתי. בתי הספר הוירטואליים מצליחים לארגן מועדונים חברתיים בצורה מקוונת וגם טיולים משותפים של התלמידים הלומדים בלמידה מרחוק (  2005  Robert Brumfield).

בית הספר הוירטואלי בפלורידה מעודד במיוחד את הקשר החברתי בין התלמידים המרוחקים באמצעות חדרי צ'אט פעילים ומועדונים מקוונים לפי תחומי עניין. לתלמידים המרוחקים ניתנים פרויקטים משותפים המחייבים אותם להיפגש ולהידבר באינטרנט. ממצאים דומים על פעילות חברתית רבה נמצאו גם בבתי ספר וירטואליים במדינות אחרות בארה"ב

ראה גם :

Virtual Schools Less Diverse Than Overall Public School

 

מערכות ניהול למידה בבתי הספר הוירטואליים

שלושת מערכות ניהול הלמידה המתוקשבות הבאות הן הנפוצות ביותר בקרב בתי הספר הוירטואליים בארה"ב ובקנדה  Blackboard ,  Desire2Learn  ,Moodle. עדיפות מסוימת קיימת למערכות ניהול הלמידה של Blackboard שהם ידידותיות יותר לתלמידי התיכון הלומדים מרחוק באינטרנט .

מאפייני המורים בבתי הספר הוירטואליים

 בתחילת  פעילותם של בתי הספר התיכוניים הוירטואליים גוייסו בעיקר מורים שהיו בעלי מיומנויות גבוהות בתחומי התקשוב והאינטרנט, אך במרוצת הזמן מרביתם נשרו  ולכן הגיעו למסקנה כי המורים הנחוצים לבתי הספר הוירטואליים צריכים להיות בעלי יכולות פדגוגיות גבוהות ורק אחרי זה יכולות תקשוב. גם הנוסחה הזו לא פתרה את בעיית נשירת המורים ולכן החלו לפתח בפלורידה ומקומות נוספים מסלולים ייעודיים להכשרת מורים לבתי ספר וירטואליים . אין עדיין הרבה מחקרים על  המאפיינים של המורים העובדים בבתי ספר וירטואליים, אך מחקר איכותני חדש יחסית משנת  2012  מצא כי המורים המלמדים מבתי ספר וירטואליים חשים לעתים ניתוק מעמיתיהם למקצוע ומהמפגשים הפיזיים הקיימים אצל מורים עמיתים בביה"ס רגיל. (Hawkins, Abigail , Graham, Charles R. Barbour, Michael K. 2012 ).

התמחות ייעודית לפרחי הוראה בבתי ספר וירטואליים בארה"ב

ההתפתחות המהירה של בתי ספר וירטואליים מתוקשבים באינטרנט יוצרת גם ביקוש למורים המסוגלים ללמד בערוץ מקוון באינטרנט . הוראה מקוונת מרחוק באינטרנט אינה דומה בהכרח להוראה רגילה בכיתה ויש צורך בהכשרה פדגוגית מתאימה הלוקחת בחשבון את משתני הסביבה המתוקשבים ואת צרכי הלומדים מרחוק. במסלול חדש מציעה עתה האוניברסיטה של פלורידה בשיתוף עם רשת בתי הספר הוירטואליים  (Florida Virtual School -FLVS) לסטודנטים בהוראה להתמחות בהוראה מקוונת בבתי ספר וירטואליים. הסטודנטים המיועדים להוראה יעברו התמחות בבתי הספר הוירטואליים של פלורידה בהנחיה של המורים המנוסים העובדים בסביבות למידה מתוקשבות אלו בנוסף להוראה בכיתות רגילות.

הכשרת מורים לבית ספר תיכוניים וירטואליים

פרויקט TEGIVS  בארה"ב נועד להכשיר מורים להוראה מרחוק בבתי ספר שעיקר ההוראה שלהם היא באינטרנט לתלמידים הלומדים מרחוק. מאחר ומספר בתי הספר הוירטואליים בעשור האחרון הלך וגדל נוצר צורך במורים הבקיאים בפדגוגיה מתוקשבים והם בעלי יכולת טובה וגמישה ומיומנות פדגוגית לניהול קורסים מקוונים מרחוק. מדובר בעיקר בבתי ספר תיכוניים ומשרד החינוך הפדראלי האמריקאי בשיתוף הקרן לשיפור החינוך התיכוני שם החליטו לגבש ולפתח מסלול הכשרה ייעודי למורים שיהיו מסוגלים ללמד בבתי הספר הוירטואליים התיכוניים. שורה של מרכזי מחקר ומרכזי הכשרה קשורים לפרויקט הכשרת המורים הוירטואלי , פרויקט TEGIVS  ביניהם ניתן למנות את  Center for Technology in Learning and Teaching -CTLT באוניברסיטת איווה . מבחינת שיטת ההוראה מדובר על הכשרה מעשית של מורים מאז שנת 2006 להתמודדות עם אירועי למידה מרחוק במעבדה מתוקשבת ייעודית שהוקמה לצורך כך באוניברסיטת איווה . המורים מתנסים הלכה למעשה בסימולציה של מקרים אמיתיים בהוראה מרחוק .

בתי ספר וירטואליים בישראל היערכות בעבר

בישראל הייתה בזמנו פעילות מתוקשבת איכותית ביותר בנושא למידה מרחוק לתלמידים , אך לצערנו היא דעכה בעשור האחרון

בית הספר הוירטואלי הראשון בישראל היה "אביב" אשר החל לפעול בשנת הלימודים תשנ"ח. כיום פועל ביה"ס אביב ב- כ- 20 בתי ספר ברחבי הארץ, בקרב תלמידי חטיבות הביניים והחטיבה העליונה. בי"ס הוירטואלי "אביב", אשר הוקם ע"י אורט ישראל ו"סנונית" היה בעיקרו ביה"ס וירטואלי משלים, עם דגש על קורסים אסינכרוניים איכותיים ועשירים בתכנים.

התיכון הוירטואלי של מט"ח

התיכון הווירטואלי – הסתכלות מחודשת על בית ספר, מורה ותלמיד .

התיכון הוירטואלי החדש של מט"ח היה מסגרת ארגונית חדשנית בישראל, בעיקר משלימה. למימוש התיכון הוירטואלי חברו למט"ח בתי ספר מכל רחבי הארץ. בתי ספר אלה הקימו אגד של בתי ספר. כל בי"ס "תורם" מורה או שניים ממיטב מוריו, ואלה מפתחים קורס מתוקשב בתיכון הוירטואלי וגם מלמדים בו. בתמורה יכול  היה ביה"ס לרשום כ- 30 מתלמידיו למגוון הקורסים המוצעים בתיכון הוירטואלי.

התיכון הווירטואלי של מט""ח לפני דעיכתו היה מסגרת ארגונית בעלת תפיסה פדגוגית מגובשת, המשלבת חדשנות חינוכית ודרכים עדכניות ללמידה, הוראה והערכה.

קישור לתיכון הוירטואלי של מט"ח באינטרנט

בתי ספר תיכוניים וירטואליים בישראל- היערכות בהווה

לוח בלי גיר. בתיכון הזה לא רואים את המורה

התיכון הוירטואלי – משרד החינוך

התיכון הוירטואלי של משרד החינוך – כיוון נכון ומועיל

בספטמבר 2012 , עפ"י עיתון "הארץ", ישיק משרד החינוך את המיזם החדש של תיכון וירטואלי שהרעיון מאחוריו פשוט למדי: תלמידים מבתי ספר בכל רחבי הארץ ישבו מול מחשב במוסד החינוכי וילמדו במקביל בשיעור וירטואלי בקבוצות של כ-20 תלמידים, כ-4-3 שעות שבועיות. מספר דומה יילמד בתגבור באמצעות חונכים וירטואליים – שהם סטודנטים מצטיינים – בשעות אחר הצהריים. הצורך בפתיחת כיתות תקניות מרוכזות, כך מקווים, ייעלם.

לקראת תיכון וירטואלי מחוזי במחוז הצפון

למידע נוסף

מחוז הצפון של משרד החינוך נערך להקמת תיכון וירטואלי מחוזי. היוזמה היא של ד"ר אורנה שמחון , מנהלת מחוז הצפון. בשלב הראשון מדובר על לימודים וירטואליים של המקצועות מתימטיקה ופיזיקה לתלמידי כיתות י'. עוד נמסר, כי הלמידה בקורסים הווירטואליים תתבצע באמצעות כלים מגוונים, כמו סימולציות, סרטונים, מצגות, מעבדות וירטואליות, משימות ביצוע, שיעורים סינכרוניים, תרגול, מבדקים וגם מפגשי פנים אל פנים של התלמידים והמורים. בראיון לקו לחינוך מציינת ד"ר שמחון את נימוקיה להקמת התיכון הווירטואלי בצפון.

כלי עזר ופלטפורמות טכנולוגיות באינטרנט

כיתה/בית ספר ווירטואלי: פלטפורמה טכנולוגית חדשה

שיעורים היא פלטפורמה ישראלית המאפשרת לכל מורה/מוסד ליצור כיתה/בית ספר ווירטואלי.

הפלטפורמה מחברת בין מורים לתלמידים ומאפשרת קיום שיעורים ומפגשים מקוונים ויצירת קהילות לימודיות המשתפות ידע וחומרי לימוד.

מתאים לכל מי שרוצה ללמד וללמוד בעזרת הרשת (בתשלום או בחינם), באמצעות שיעורי וידאו מוקלטים או חיים, ולשתף, למכור או לקנות חומרי לימוד.

לדיווח של אפרת מעטוף בבלוג שלה

הופכים את הכיתה עם TED.E

TED.Ed – פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לקחת סרטוני וידאו של TED או YouTube וליצור בקלות שיעור מותאם אישית סביבו – שאלות, תכנים להעמקה, קבוצות דיון ועוד. את השיעור תוכלו להפיץ באופן פומבי או פרטי, ולעקוב אחר השימוש שנעשה בו.
כל משתמש יכול להנות גם מספריית תכנים שהועלו על ידי צוות האתר או משתמשים אחרים.

לדיווח של אפרת מעטוף

מפגשים סינכרוניים

עוד התנסות במפגש סינכרוני – הפעם משהו אחר!

קישור

 הערכה ולמידה וירטואלית

הערכות מתוקשבות בביה"ס הווירטואלי בארה"ב

 

בתי  ספר תיכוניים וירטואליים – מחשבות לגבי העתיד

 

בתי ספר וירטואליים ללמידה מתוקשבת באינטרנט יכולים לספק הזדמנויות למידה באיכות גבוהה בסביבת למידה עשירה, המאפשרת הוראה אישית, תוך יכולת לשפר את ביצועי התלמידים ומיומנויותיהם באמצעות שימוש בטכנולוגיה וגישה לקורסים ברמה מתקדמת. בארה"ב ובקנדה כבר פועלים עשרות בתי ספר תיכוניים וירטואליים שבהם התלמידים לומדים רק מהבית. קיימים גם מאות בתי ספר תיכוניים בקנדה, ארה"ב ואוסטרליה, המאפשרים לתלמידים שלהם ללמוד קורס אחד או שניים מהבית באמצעות התחברות לאינטרנט. בעיר שיקאגו בארה"ב מתכננים לחייב כל ביה"ס תיכון להעביר כמה קורסים מקוונים מהבית. לאחרונה הועלה בישראל הרעיון ליישם את התפיסה של ביה"ס הווירטואלי כחלק מפעילות שוטפת של ביה"ס הקיים ולא כאלטרנטיבה לו. הרעיון הוא לקיים יום לימודים שבועי מהבית, יום לימוד מקוון שבועי (יום קבוע) הכולל מטלות מקוונות במספר מקצועות וגם לימוד סינכרוני מקוון של שיעור אחד או שניים. ההשראה לרעיון שאובה מהצלחתם של התנסות "הימים המקוונים" בבתי הספר שונים בארץ.

למאמר המלא

אפשר גם אחרת: תכנון יום לימודים שבועי מקוון קבוע בביה"ס התיכון בישראל

מקורות המידע :

Lessons Learned from Virtual Schools: Experiences and Recommendations from the Field

Authors:

Richard E. Ferdig, Research Center for Educational Technology, Kent State University; Cathy Cavanaugh, University of Florida

Release Date: November 2010

מאמרים על בתי ספר וירטואליים בפורטל מס"ע

New Laws, Programs Expand E-Learning Options (Michelle R. Davis) , 2012 .

Searching for the reality of virtual schools–at a glance

Final Report: A Comprehensive Assessment of Florida Virtual School

 Virtual Success: Examining the Effectiveness of the North Carolina Virtual Public School

List of virtual schools – Wikipedia, the free encyclopedia

Virtual Schools in the US 2014: Politics, Performance,

Hawkins, Abigail , Graham, Charles R. Barbour, Michael K. "Everybody is their own Island": Teacher Disconnection in a Virtual School." International Review of Research in Open & Distance Learning; 2012, Vol. 13 Issue 2, p123-144

 

,

· ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *