מחקר חדש : מעורבות הורית והישגים לימודיים של ילדים

1891

מעורבות הורית והישגים לימודיים של ילדים: חשיבותה של התמיכה באוטונומיה והמוטיבציה של ההורה למעורבות

קרדיט : תודה לצוות פורטל מס"ע של מכון מופ"ת על הסיכום בעברית

Lerner et al. (2022). Parental involvement and children’s academics: The roles of autonomy support and parents’ motivation for involvement.  Contemporary Educational Psychology, 68

מעורבות הורים בלימודי ילדיהם בבית הספר קשורה באופן חיובי להישגיהם, למוטיבציה ולתחושת הרווחה הפסיכולוגית שלהם. מאמר זה עוסק באופן שהורים מעורבים בפעילויות לימודיות של ילדם. הורים יכולים להיות מעורבים באופן התומך באוטונומיה של הילד או שולט בו. תמיכה באוטונומיה כרוכה במתן עידוד ותמיכה ביוזמות של הילד, לקיחת נקודת המבט שלו, הבעת אמפתיה, פתרון בעיות במשותף והצעה של אפשרויות שמתוכן הילד יכול לבחור. לעומת זאת, מעורבות המאופיינת בשליטה הורית כרוכה בלחץ על הילד, התעלמות מנקודות המבט שלו ופתרון בעיות עבורו.

כאשר הורים מראים מעורבות התומכת באוטונומיה, ילדים נוטים להפנים את הערך של הלמידה ולבצע משימות לימודיות מתוך מוטיבציה אוטונומית. שליטה הורית, לעומת זאת, מעודדת מוטיבציה כפויה ללימודים מתוך תחושת לחץ לציות וריצוי.

המחקר הנוכחי בדק את הקשר בין סגנון המעורבות ההורית בלימודים לבין המוטיבציה האקדמית של הילדים והישגיהם הלימודיים. כמו כן, המחקר בדק את הקשר בין סוג המוטיבציה של ההורים למעורבות לבין סגנון המעורבות שלהם.

משתתפי המחקר היו 145 תלמידים הלומדים בכיתות ד'-ו' בבתי ספר בצפון-מזרח ארה"ב והוריהם. התלמידים מילאו שאלון כמותי שבדק את תחושת המסוגלות האקדמית, מוטיבציה למשימות לימודיות, דאגות באשר ללימודים בבית הספר וכן את סגנון מעורבות הוריהם כתומכת באוטונומיה או כשולטת. ההורים מילאו שאלון שבדק את המוטיבציה שלהם למעורבות בלימודיו של ילדם. כמו כן, ההורים התבקשו לדווח על הישגי ילדם בבית הספר.

סגנון המעורבות של ההורים נמצא קשור למוטיבציה האוטונומית של הילדים, הישגיהם, תחושת המסוגלות שלהם ודאגותיהם לגבי בית הספר. ככל שההורים הראו יותר תמיכה באוטונומיה, הילדים תפסו את עצמם כיותר מוכשרים והראו מעורבות גבוהה יותר במשימות לימודיות מתוך הנאה או הכרת ערכן. כמו כן, הילדים הגיעו להישגים טובים יותר בבית הספר וחוו פחות דאגה באשר ללימודיהם. שני הסברים אפשריים הוצעו לממצא זה:

  1. כאשר הורים מתקשרים עם ילדם בסגנון המאופיין בשליטה (למשל, כשהם עוזרים בשיעורי בית או כשהם מעורבים בפעילויות לימודיות עם ילדיהם) מתערערת תחושת היכולת של הילד והערך שהוא רואה בלמידה.
  2. מוטיבציה ירודה של ילדים ללמידה (הנוטים גם להיות מוטרדים לגבי עמידתם בציפיות הלימודיות) עלולה לגרום לכך שמעורבות ההורה תהיה מאופיינת בשליטה. דבר זה עלול לייצר אינטראקציה שלילית בין הורים לילדים.

  להמשך הסקירה בפורטל מס"ע של מכון מופ"ת

· ·

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *