אוצרות דיגיטלית כאמצעי לקידום למידה מותאמת אישית

1901

הקדמת העורך האתר , עמי סלנט

כבר שנים אני עוסק באוצרות תוכן הן בצד המעשי והן בהיבטים העיוניים וגם העברתי כמה קורסים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל בנושא ולכן הופתעתי לטובה כי לשכת המדען הראשי במשרד החינוך פרסמה בימים האחרונים מאמר חשוב של חוקרת ישראל אודות  אוצרות דיגיטלית כאמצעי לקידום למידה מותאמת אישית…

רקע

אוצרות תוכן (content curation) היא מעשה של איסוף, זיהוי , בחירה , ארגון ושיתוף התוכן הרלוונטי ביותר בנושא מסוים, מהאינטרנט ומשאבים אחרים, כדי להתאים לצרכים של קהל יעד ספציפי.

יש הסבורים כי אוצרות תוכן טובה מוסיפה תוכן מקורי משלה,   יצירתיות בהצגת ההקשרים , מחשבות ( רפלקציה) , ופתרונות .

מקור : עמי סלנט , אוצרות תוכן , תמונת מצב 2020 Content Curation

אוצרות תוכן : כמה כיוונים חדשניים והתפתחויות 2017-2018

והנה המאמר שפורסם עתה על ידי לשכת המדען הראשי במשרד החינוך

אוצרות דיגיטלית כאמצעי לקידום למידה מותאמת אישית: מחקר אודות חוויות הלמידה של תלמידי חטיבת ביניים במקצוע מדעים

תקציר: אוצרות דיגיטלית היא מתודת למידה שמאפשרת לתלמיד לבחור נושא וליצור סביבו מעין אתר אינטרנט המורכב מ"נכסים דיגיטליים" שמציגים פנים שונים של הנושא. המחקר הנוכחי טוען כי מתודה זו עשויה לקדם למידה מותאמת אישית, ועשויה גם להתאים באופן מיוחד ללימודי מדעים.

אוצרות דיגיטלית  (Digital curation ) הינה מתודת למידה אשר נמצאת בשימוש הולך וגובר בתחום החינוך ועושה שימוש בכלים דיגיטליים לצורך בחירה, מיון ושימור של נכסים דיגיטליים. במתודה זו, התלמידים אוספים "נכסים דיגיטליים" הקשורים לנושא הנלמד ויוצרים מעין אתר אינטרנט קטן המוקדש לנושא בעריכה ובעיבוד של התלמיד או התלמידה. התלמידים עשויים להוסיף לצד הכתבה, הסרטון או הפוסט או כל נכס דיגיטלי אחר גם התרשמות אישית והסבר לבחירתם.

אוצרות דיגיטלית יכולה להיות גם פעילות לימודית כיוון שהיא כרוכה ביצירת סיפור שמוצג על ידי הנכסים הדיגיטליים. איסוף המידע והצגתו יכולים להוות בעצמם פעילות חינוכית-לימודית מועילה.

המגוון הקיים ברשת מאפשר גם להתאים את הפעילות הלימודית שתיאס ף בהתאם לצרכי התלמיד.

המאמר הנוכחי מציג מחקר של ד"ר דינה ציבולסקי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון.

ד"ר ציבולסקי ביקשה לבחון האם שימוש באוצרות דיגיטלית מקדם התאמה של הלמידה לתלמיד/ה. למידה מותאמת אישית הוגדרה כ"התאמה )tailoring )של הלמידה לחוזקות התלמיד/ה, צרכיה ותחומי העניין שלה, תוך מתן קול לתלמידים לבצע בחירה בכל הנוגע לתוכן הלמידה, אופני הלמידה, זמניה ומיקומה, ולאפשר גמישות ותמיכה, תוך שימור סטנדרטים גבוהים.

עוד מודגש כי השימוש באוצרות דיגיטלית עשוי להיות בעל משמעות חיובית במיוחד בלימודי מדעים, כיוון שפעולת האוצרות מדמה את השיח הקיים בקהילה המדעית – חקר, איסוף חומרים ועיבודם על בסיס ידע קודם, מתן פרשנות אישית ועוד.

המחקר בחן את חוויות הלמידה של כ-150 תלמידי חט"ב ותיכון בישראל שהשתתפו בפעילות לימודית שכללה אוצרות דיגיטלית בתחום המדעים. התלמידים השתתפו בפעילות לאורך שלושה חודשים שבמהלכם התבצע איסוף ושימור מידע ופריטי מדיה שונים מהמשרתת )בנושא שבחרו התלמידים(. המורים למדעים אספו מידע על חוויותיהם הרגשיות, הקוגניטיביות והלימודיות התלמידים באמצעות שאלון מובנה ושאלון חצי מובנה. החוקרת הדגישה במאמרה כי הלמידה והמחקר בוצעו במסגרת תכניות לימודים שהוקמו במסגרת רפורמת "למידה משמעותית" אשר אפשרה חופש בתכני הלמידה ובאופניה, ולכן התלמידים – כמו גם המורים – שהשתתפו במחקר לא היו תחת כל אילוץ של ציון או עמידה בהיקף של חומר שיש ללמדו.

תשובות התלמידים בשאלונים ובמספר ראיונות עומק חולקו לשלוש קטגוריות המתייחסות לחוויות שונות:

1 .חוויה רגשית – רוב התלמידים מצאו את בחירת הנושא כחוויה חיובית, מעניינת ומהנה.

לעומת זאת, חיפוש החומרים ואיסופם נתפסו כחוויה מעיקה על ידי רוב התלמידים בעיקר בשל רמת הקושי )הנתפסת( הגבוהה של המטלה. עם זאת, רוב התלמידים הביעו רגשות חיוביים כלפי העובדה שניתן להם לבחור את מקור המידע וסוג המדיה בה הוצג.

2 .חוויה קוגניטיבית– התלמידים דיווחו על עניין רב, אתגר ותחושת הצלחה ותיארו את חווית הלמידה כלמידה משמעותית, עצמאית וחשובה. אוצרות היא אם כן כלי אפקטיבי ללמידה, לפחות בהתבססות על תשובות התלמידים.

3 .חוויה מלמידה מותאמת אישית – כמעט כל התלמידים זיהו את חווית הלמידה כלמידה מותאמת אישית, וראו זאת בחיוב רב. דוגמא לכך היא תלמידה אשר רוקדת בלט, ובחרה לעסוק בפיזיקה של התנועה בבלט במסגרת פרויקט במקצוע הפיזיקה. במיוחד נראה כי העובדה שהלמידה הותאמה לחוזקותיהם של התלמידים ואפשרה להם להדגים אותן, כמו

גם שהתלמידים היו חופשיים לבחור בעצמם את זמן הלימוד, התוכן, השיטה והמקום נתפסה כחיובית בעיני התלמידים. התלמידים דווחו שהם הרגישו תמיכה מצד הסגל החינוכי בלמידה שלהם.

החוקרת מסכמת כי אוצרות דיגיטלית מאפשרת לתלמידים להבנות בעצמם את הידע שלהם בנושא האוצרות. בכך היא מהווה כלי לימוד חשוב המאפשר למידה משמעותית והבנה מושגית, ללא הזנחת התפקיד החשוב של הקניית ידע. השפעה נוספת ולא טריוויאלית של כלי לימודי זה היא קידום אוריינות דיגיטלית בקרב התלמידים.

Tsybulsky, D. (2020). Digital curation for promoting personalized learning: A study of secondary-school science students’ learning experiences. Journal of Research on Technology in Education, 52(3), 429-440

מקור :

סקירה של מחקרים נבחרים ועדכניים על חינוך

הרלוונטיים לתקופה זו שביצעה לשכת המדען הראשי של משרד החינוך

https://bit.ly/3uIAwcR

· · · · ·

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *