מחקר חדש : הפורטל הבית ספרי בבתי ספר ישראליים בימי הלמידה מרחוק בתקופת הקורנה , כרוניקה של כישלון

1260

רקע

לשם התאמת מערכת החינוך בישראל לדרישות המאה ה-21 , גיבש לפני כעשור , משרד החינוך תכנית תקשוב לאומית שמטרתה קידום פדגוגיה ולמידה תוך שימוש בטכנולוגיה, בה הוגדר הפורטל הבית-ספרי כמרכיב אינטגרלי מוביל ועיקרי בתהליכי הוראה-למידה מתוקשבים ובתהליך ההוראה עצמו, שמטרתו להוות שירות מקוון העומד לרשות קהלי היעד של בית הספר

מרחבי הכיתות מאפשרים תהליכי למידה משמעותית מתקדמת, אוריינות מתוקשבת, פיתוח כישורים בין-אישיים, הכוונה עצמית, כישורי חשיבה ופתרון בעיות, שיתוף פעולה בין קהילת בית-הספר. האתר הראשי של הפורטל מהווה מרכז מידע וירטואלי בו מוצגת העשייה הבית-ספרית ומאפשר קיום ערוץ תקשורת עם הקהילה ("הענן החינוכי"). הפורטל הוגדר כאמצעי המרכזי ו"כשער ראשי", דרכו ניתן לבטא וליישם את פעולות ההוראה-למידה וההתנהלות הארגונית בבית הספר. מקבלי ההחלטות ציפו שיתפוס מקום מרכזי ביישום מטרות החינוך במאה ה-21 ,ויהפוך לסביבת הוראה-למידה אינטגרלית מובילה ועיקרית בתהליכי הוראה-למידה מתוקשבים ויהווה שירות מקוון לקהלי היעד של בית-הספר  ( מקור )

מה נתגלה במחקר החדש ?

מאמר של חוקרים ישראליים, ביניהם ד"ר אילן בר שלום , העובד גם בבתי ספר ,  שהתפרסם השבוע בעיתון מדעי ארופאי, עוסק בפורטל הבית ספרי שמפעילים בתי הספר. אותם אתרי בית ספר שאמורים היו לרכז את הלמידה בזמן חירום. מה קרה ללמידה בתקופת הקורונה , מדוע למרות תרגולי הלמידה בזמן חירום ושימוש באתרי בתי הספר בתרגילים, השימוש בהם בזמן אמת היה דל ביותר.

המאמר מציע לנצל את הפלטפורמה הבית ספרית  של פורטלים למטרות בניה יצירה וחינוך אותם יפיקו התלמידים כחלק ממיומניות החיים וההכשרה בבית הספר.

מקור

תקציר המחקר כפי שנכתב ע"י ד"ר אילן בר שלום :

משבר הקורונה בתחילת התפרצותו דחף בתי ספר רבים להגיב במהירות לסיכוני ההדבקה על ידי מעבר היר להוראה מבתי המורים בעזרת אמצעים טכנולוגיים.

לא התלמידים ולא המורים היו מוכנים לשינוי מהיר מהסוג הזה. הפורטלים הבית ספריים אשר קיימים כמעט בכל בית ספר נמצאו לא פעילים לא כל שכן, ממלאים את תפקידם המוצהר כפלטפורמה פדגוגית לשם משך ההוראה מבוססת אינטרנט.

המחקר הנוכחי מנסה להציע אפיקים של שימוש בפורטלים הבית ספריים במשימות מבוססות Blended Learning, המקדמות מעורבות ותחושת הצלחה של התלמידים לצורך שיפור ההישגים וחווית הלמידה.

תכנית פעולה זו עשתה שימוש בפורטלים כבמה ללמידה משותפת, מכוונת עצמית, בקבוצות קטנות המתמודדות עם משימות אותנטיות.

האסטרטגיה של העלאת המוטיבציה של התלמידים השתמשה בכלים של Google Drive כגון שיתוף מסמכים ובניית אתרים לשם קידום תהליך הלמידה.

פורטלים של עשרים בתי ספר מרחבי המדינה נדגמו באופן אקראי ונבדקה תאימותם להגדרות וציפיות משרד החינוך מפורטל בית ספרי. רוב הפורטלים נמצאו כלא עומדים בדרישות משרד החינוך מלבד ההיבט המנהלי שקיבל ציון מעט גבוה יותר. ההיבטים הפדגוגיים המופיעים בדרישות משרד החינוך  לא באו לידי ביטוי ברוב הפורטלים שנבדקו.

מחקר זה מתבסס על חקר מקרה של שימוש באפשרויות שמציע הפורטל הבית ספרי לשם בניית משימות אוטנטיות וביצוען על ידי תלמידי כיתות ד' ,  ראיונות עומק עם שתי קבוצות תלמידים, שהופעלו בסביבת הפורטל הבית-ספרי, סיפקו תמונה של סיפוק רב ותחושה של השתתפות כאשר קיימת הפעלה בפורטל הבית ספרי.

 מקור

SCHOOL PORTALS: AN OPPORTUNITY FOR COLLABORATIVE BLENDED LEARNING Delia Muste (a)*, Ilan Bar Shalom (b), Salit Bar Shalom-M. Ed (b) *Corresponding author (

· · · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *