הצגת תוכן וארגונו באתר אינטרנט לימודי

4862

ליקט  וערך :  עמי סלנט , נובמבר  2011

ami salant strucururing content.

 

שיקולים בהצגת תוכן לימודי באתר אינטרנט לימודי

 

מטרת השיעור : להציג בפני מורים  משתלמים את מכלול השיקולים לארגון נכון ויעיל של חומרי למידה באינטרנט , הן ברמה של לומדים בבתי ספר והן ברמה של הוראה ולמידה במכללות ובאוניברסיטאות.

 בשיעור הראשון יפנימו הלומדים את עקרונות ארגון והצגת התכנים הלימודיים באינטרנט.

בשיעור השני ייערך דיון משותף וביקורתי בפורום הקורס על סמך ניתוח הדוגמאות והייצוגים שהובאו .

בשיעור השלישי והרביעי המשתלמים יתמודדו בעצמם עם בניית שיעור מתוקשב באתר אינטרנט , באמצעות כמה ערוצי פעולה כגון , תוכנת בלוגר או אמצעים טכנולוגיים אחרים כגון תוכנת  WordPressאו תוכנת הקמת האתרים של גוגל.

בניגוד ליחידה מודפסת (hard copy) שהיא טקסט "שטוח" – עם התחלה וסוף מוגדרים, הכתיבה האינטרנטית היא הייפרטקסטואלית והייפרמדיאלית בעצם מהותה. היא עשויה מאוסף של יחידות הקשורות ביניהן, ויחידות אלה יכולות להיות כתובות בטקסט, או במדיה אחרים. הקישורים באתר הלימודים יש בהם להגביר את העניין אך הם לא תורמים  תמיד גם להתמצאות באתר וביחידת התוכן . לכן בשנתיים האחרונות אנו רואים שימוש בענן תגיות , כלומר מפתח נושאים המופיע בדף הראשי של התוכן ונועד להקל על ההתמצאות בכל מכלול התכנים באתר . שיקול נוסף הוא בהצגת התוכן הלימודי הוא הפעלת התלמידים בצורה דינאמית , כאשר הפעילות המתוקשבת משולבת בתוך התוכן הלימודי.  כיום , לאור מגוון סרטי הווידאו ברשת האינטרנט נודעת גם  חשיבות לשילוב קטעי וידאו באתר התוכן הלימודי.  שיקול נוסף בהצגת התוכן החינוכי נוגע לתמונות ולאיורים .

אסופת טקסטים חינוכיים ללא תמונות שייכת לדור הקודם של אתרים חינוכיים ואינה מומלצת היום.  יש לתכנן את הטקסטים בשילוב תמונות ואיורים באופן שיציתו סקרנות ועניין אצל הלומד. שיקול נוסף בהצגת תוכן לימודי הוא יצירת קישור למצגת או קובץ  נלווה בתוך הטקסט באופן שהלומד יוכל באופן מידי להוריד את המצגת אליו למחשב.  כלומר,  ליצור קישור אינטרנט ישירות בנקודת ההפניה של הטקסט הרלבנטי.

כאשר מציגים מאמר , ניתן  לפרק אותו למבנה של ראשי פרקים עם הפרדה בין חלקי המאמר אבל צריך לשמור על הרצף של הטקסט מצד שני.

הקשר הידע הקודם ושיקולי  ארגון הטקסט הלימודי : אחד הדברים שעולים מן המחקר החינוכי הוא חשיבותן של הבנה ובקיאות בתחום הדעת שבו מדובר. אדם בעל ידע ומיומנות בכתיבה יכול לשפר טקסט לימודי, אך במידה מוגבלת אחד הגורמים החשובים המשפיעים על ההבנה הוא הידע הקודם של הלומד. לפיכך, חשוב בכתיבה להתייחס לידע של הלומד על העולם ולידע הלשוני. כדאי לתת לו הקשר, שבתוכו הוא יכול למקם את האירועים שבטקסט,  זמן ומקום, הנפשות הפועלות, האירועים הקשורים לעניין בקשרי סיבה ותוצאה, תמונות מצב. כל אלו חשובים על מנת לייצור חיבור לידע הקודם הרלוונטי או כדי לתת תחליף לאותם לומדים, החסרים ידע קודם. הוספת 'פס זמן' היא דרך ויזואלית המסייעת לעיגון הדברים בתוך הקשר של זמן, ואפשר להיעזר בדרכים ויזואליות נוספות לשם עיגון בתוך הקשר ( ד"ר אסיה שרון) . קישור למאמר .

קישוריות בטקסט לימודי ( פרופסור עלית אולשטיין וד"ר אתי כהן)

התכנים וארגונם לאתר לימודי – תוכן התפריט ( מקור וקרדיט : ד"ר מירה טנצר , מכללת אורנים)

אינטראקציה מורה-תלמיד-תכנים: תפקיד המורה( מקור וקרדיט , ד"ר מירה טנצר , מכללת אורנים)

היררכיית מידע באתר – הסבר בשני מישורים:

1. מישור הגולש – מבחינת הגולש, היררכיית המידע היא הכפתורים הנגלים לו בכל דף. לדוגמה, כשגולש מגיע לדף הבית הוא לרוב נתקל בסרגל אחד מרכזי שממנו נגללות אפשרויות נוספות. עבור הגולש, המבנה ההיררכי של האתר הוא מספר ההקלקות על כפתורי הסרגלים – עד שהגיע לדף המידע המבוקש.

2. מישור התוכן – מבחינת התוכן באתר, היררכיית המידע היא האופן שבו אנחנו מקטלגים את כל התוכן וממיינים לפי תחומים מרכזיים המהווים את קטגוריות האתר.

בין שני המישורים חייבת להיות הלימה מלאה. היררכיית המידע באתר צריכה להכיל את כל התוכן שאנחנו רוצים להעביר – ועלינו לבנות אותה כך שכל גולש יצליח להגיע בקלות ובמהירות לכל תוכן שבו הוא יחפוץ.

יש הרבה מטאפורות שמתארות היררכיית מידע מהי: ארגון הספרייה, ארגון מדפי הסופרמרקט ועוד.

כל המטאפורות באות להמחיש דבר אחד: בלי ארכיטקטורת מידע מסודרת, בלי תכנון מדוקדק של ממשק האתר וחלוקת המידע באתר – הגולש שלנו ילך לאיבוד או ילך החוצה. שניהם גרועים.

מקור וקרדיט :  האתר של ענת אלון, עורכת תוכן באינטרנט

ראה גם :

האינפוגרפיקה – הצגה ויזואלית של מידע

How To Organize Content

עומס קוגניטיבי על תלמידי תיכון בסביבות למידה מתוקשבות

התרחבות משמעותית בשימוש במעטפת המידע המתוקשבת LiveBinders

טוני בוז'ן , מפות חשיבה והתוכנה שפיתח

 

דגמים ודוגמאות באינטרנט

"ליקויי למידה", אתר לימודי באוניברסיטה העברית , פיתוח של ד"ר אילנה מודלינגר ( דוגמא להיררכיית מידע – פריסה נכונה של תכנים)

אתר לימודי "הוראת הכתיבה והכתיב" , ד"ר אילנה מודלינגר , האוניברסיטה העברית ( היררכית מידע מתואמת  ופריסה נכונה של התכנים מבלי ליצור עומס מידע )

דוגמא לארגון פריט תוכן לימודי הכולל וידאו ותגיות ( ענן תגיות) , אתר מקראנט

דוגמא לארגון פריט תוכן חינוכי הכולל הפעלה משולבת , אתר "בין הצלצולים" , מט"ח, קישור

התוכן הלימודי מוצג במתכונת של תוכן עניינים מרכזי (" לוח מחוונים מרכזי") המפנה לכל הסוגיות הלימודיות  המרכיבות את הנושא הלימודי ומקל בכך על התמצאות התלמיד ( מט"ח , אתר תולדוט, אתר ההיסטוריה ) . בנוסף לכך מוצג בטור המידע משמאל ענן תגיות ,כלומר,  מפתח נושאים מקוצר ומאיר עיניים לכל הנושאים הקשורים באתר התוכן הנלמד.

דוגמא לשילוב קטעי וידאו באתר תוכן לימודי ( אתר "בין הצלצולים" )

ארגון טקסט עיוני , כאשר התמונות והאיורים משובצים רק בצד המאמר משמאל ( מפגשים מהסוג החזותי, עמלנט) ,

דוגמא נוספת מתוך אתר עמלנט

   הצגת טקסט עיוני על פי ראשי פרקים ויחידות תמטיות , כאשר כל נושא מוצג בדף אינטרנט בנפרד , דוגמא מתוך אתר קיוונים

דוגמא מנוגדת לאתר קיוונים  (הדוגמא הקודמת ) ואולי גם נכונה יותר מבחינה קוגניטיבית, הצגת כל הטקסט של המאמר/סקירה ברצף אחד , כאשר ראשי הפרקים מופיעים כתוכן עניינים קבוע בטור המידע מצד ימין , " מהפיכת הטוויטר כמיתוס פוליטי , ד"ר יעקב הכט , מגזין איגוד האינטרנט הישראלי )

הרחבות  בסוף הפרק : הצגת תוכן לימודי עיוני עם הרחבות לנושא הנלמד בצורת נספחים בסוף הסקירה ( אתר מפמ"ר מגמות התקשורת , עמלנט) . עדיף היה להציג את ההרחבות בצורת קישורים פעילים בתוך הסקירה ולא בסופה.

הצגת תוכן לימודי באמצעות טקסטים קצרים יחסית ותוכן עניינים קבוע הנמצא בטור הימני של האתר ( אתר לימודי , סיפרו של שקנאי , לימור שחר) .

ארגון המידע בקורס במבנה WIKI  עם ראשי פרקים בתחילת הנושא

הצגת מאמר אקדמאי באתר על פי ראשי פרקים , כאשר כל פרק מוצג בנפרד, דוגמא מתוך אתר קיוונים

ארגון תכנים בצורת מאגר מידע לימודי ( להיות בטרזין , מו"ח)

עומס מידע באתר אינטרנט – דוגמא שלילית ( צריך היה לפרק את הנושא לראשי פרקים  ולהציגו בכמה יחידות תצוגה ולא כפי שנעשה בסקירה ארוכה מאד )

דוגמא נכונה להצגת חומר לימודי באתר אינטרנט

דוגמא שלילית : הצגת תוכן עיוני ללא שילוב תמונות באתר ( הספרייה הוירטואלית , מט"ח)

דוגמא שלילית : הצגת תוכן עיוני ללא שילוב תמונות באתר ( הספריה הוירטואלית , מט"ח)

הצגת טקסט לימודי היסטורי בשילוב תמונות, הפניות,  ומיקוד נושאים  בצורת דיון חינוכי המשולב בגוף הטקסט ( אתר יד ושם )

הצגת סוגיה תכנית באתר אינטרנט כיתתי ( מרחב למידה מתוקשב) בצורת מפה נושאית ( המורה חניתה חן , ביה"ב הוברמן)

הצגת הטקסט הלימודי בצורת מאגר הפעלות ופעילות עם קישור אינטגרטיבי לקובצי תוכן  כאשר הלומד מוריד אותם אליו למחשב ( מט"ח, תלתן , מאגר פעילויות , מישור החוף)

דוגמא נוספת להצגה נכונה של טקסט לימודי באינטרנט לתלמידים בכיתות ביה"ס יסודי ( תלתן – מאגר פעילויות, חינוך לשוני לכיתות ג'-ד')

הצגת סוגיית תוכן בצורה תמציתית עם  הרחבות  לנושא הנלמד וגם קישור ישיר למצגת , להורדה למחשב של הלומד. הלומדים יכולים להגיב בתחתית הדף.

הצגת סוגיית תוכן לימודי כקובץ להורדה למחשב של הלומד , השיקול כאן הוא הצגת טקסט מאוייר בצורה יותר מושכת לקורא או ללומד ( " העיקר להיות בריא", מינהל חברה ונוער, משרד החינוך)

דוגמא נוספת של טקסט המעוצב בתוך קובץ  OFFICE  להורדה,  אתר מינהל חברה ונוער : "גלעד שב הביתה"

הצגת הטקסט הלימודי בצורת קובץ PDF  להורדה ישירה , התצוגה של קבצי ה- PDF היא יותר מאירת עיניים מבחינת הלומד . כיום גם קל יותר מבחינה טכנולוגית להמיר קובצי WORD  לקובצי  PDF ( דוגמא מתוך עלון למורי הביולוגיה) .

הצגת תוכן לימודי באמצעות קבצי PDF  – דוגמא נוספת  מתחום ההיסטוריה של א"י

הצגת טקסט עיוני , כאשר בטור השמאלי מופיעות תמונות ובסוף הפרק יש הפניות להעשרה בצורת "נושאים קרובים"  ( אתר שבעת פלאי ישראל)

דוגמא נוספת מתוך אתר שבעת פלאי ישראל

הצגת התכנים  הלימודיים באתר אינטרנט כיתתי מבוסס בלוג – 1

הצגת סוגיה לימודית באמצעות בלוג כיתתי של המורה ( חניתה חן , ביה"ס הוברמן)

הצגת התכנים הלימודיים באתר אינטרנט כיתתי מבוסס בלוג -2 ( המורה חניתה חן)

חשיבות סרט הוידאו בהצגת תוכן לימודי –  Learntubeהוא אתר ללימוד מתמטיקה באמצעים מקוונים, בעיקר סרטי וידאו קצרים. חלק עיקרי משיטות ההוראה כוללות סרטוני לימוד באינטרנט , תרגילים וכמובן פורום ושאר טכנולוגיות אינטרנט הזמינות לנו כבר כיום ומעצימות את חווית הלמידה של התלמיד. לאתר 

הצגת תוכן לימודי במבנה של WIKI  ( דוגמא בנושא זיהום מים)

ארגון תכנים בקורסים מתוקשבים

נושא חשוב שיש לתת עליו את הדעת בעת בניית אתר לימודי, הינו אופן ארגון המידע בו. החלטה זו משפיעה על אופן ניווט הסטודנט באתר וקלות אחזור המידע הרצוי לו. חומרי הלימוד המועלים לאתר הקורס ניתנים לארגון בדרכים שונות, על-פי תפיסתו הפדגוגית של המרצה.

ישנן שלוש צורות ארגון בסיסיות:

 1. על-פי סוג המידע
  המידע מחולק לתיקיות על-פי סוג המידע שבו, כלומר: מאמרים, מצגות, מטלות, בנק מבחנים וכו'.
 2. על-פי נושאי הלימוד
  המידע מחולק לתיקיות על-פי נושאי הקורס, כלומ: נושא 1, נושא 2, נושא 3 וכו'.
 3. על-פי סדר כרונולוגי
  המידע מחולק לתיקיות על-פי לוחות זמני הקורס, כלומר: לפי שבועות (שבוע1, שבוע2, שבוע3…), לפי מספר השיעור (שיעור1, שיעור2, שיעור3…) או לפי תאריכים. ארגון חומרים בצורה זו מגביל לסדר זמנים נוקשה בתהליך הלמידה. יחד עם זאת, ארגון זה מומלץ לקורסים להוראה מרחוק היות והסדר הכרונולוגי עוזר בארגון זמן הלמידה והתמצאות בשלבי הקורס.

אמצעי עזר להעצמת הלמידה באתר הקורס המתוקשב

 • ·         פריסת גלריית תמונות עפ"י נושאי הלימודי ( תערוכה מקוונת)
 • ·         פריסת מפות מושגיות להצגת הקשר בין רעיונות שונים בחומר הנלמד
 • ·         יצירת מילון מונחים באתר הקורס ( עם קישור בין הטקסטים להגדרות המילון)
 • ·         חזרה מסכמת על עיקרי דברים וסיכומי ביניים
 • ·         הצגת סיכומי הביניים בצורת פודקאסטים להשמעה ( קבצי קול) באתר הקורס, רק סיכומי הביניים יוקלטו כפודקאסטים.

ראה גם :

הנחיות להרכבת קורס אקדמי מקוון

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות  MOODLE

למידה מקוונת איכותית – מהי?

תיקשוב בהוראה – היבטים פדגוגיים ( ד"ר מוטי פרנק)

הערכת ייצוגי ידע דיגיטליים בקורס משולב תקשוב

Designing the Online Course Structure  

Presentation on "Structuring an online course" and some prezi reflections

Lambert, J. & Fisher, J. (2009). Wiki-based Distance Learning: Interpreting Effectiveness Through the Community of Inquiry Framework. In I. Gibson et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009 (pp. 429-434).

דגמים ודוגמאות

אתר קורס מתוקשב במערכת  MOODLE   , ד"ר מירה טנצר , (מכללת אורנים)

  דוגמא להצגת תכנים לימודיים בקורס מתוקשב עפ"י סדר כרונולוגי באמצעות בלוג לימודי

התנסות במערכת מוודל-  קורס מתוקשב      קישור 2

דוגמא לארגון יחידות לימוד באתר קורס מקוון ( מופ"ט-נט) .

מבנה קורס וירטואלי באתר מט"ר

ארגון הידע בקורסים מתוקשבים של מט"ר

יומן קורס מתוקשב עפ"י סדר כרונולוגי  מתוכנן ללמידה– משמש כלוח מחוונים עיקרי ללומדים בקורס  מתוקשב באינטרנט ( אתר למידה דינאמי : חומרי הלמידה של הקרס אינם בנויים מראש באתר , אלא כל כל שבוע נבנים מחדש ומתעדכנים בהתאם להתפתחות סוגיות הנושא בלמידה בקורס).

הצגת הידע בקורסים מתוקשבים במט"ר

 דוגמא של הצגת תוכן לימודי באתר קורס מתוקשב מבוסס MOODLE     , קורס על קומיקס כאמצעי תקשורת , אוניברסיטת תל אביב

הוספת ספריית קבצים אל אתר הקורס ב- Moodle

העלאת קובץ לאתר הקורס במעטפת MOODLE

קורס מקוון המבוסס על סרטי וידאו,                   דוגמא נוספת

· · · · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *