מחקרים על האפקטיביות של הלמידה מרחוק , ולמידה מקוונת

14457

איסוף במאגרי מידע , סיכום ועריכה : עמי סלנט, עורך האתר  "ידע וסקרנות דיגיטלית"

גרסה מס' 2 , 6 לאפריל 2020

מילות מפתח :

E-learning

Effectiveness

Measurement

 מאגרי המידע בהם נערך החיפוש

מאגר ERIC

פורטל מס"ע

מאגרי מכון סאלד

Google Scholar

כמה תובנות מהסקירה :

 • מרבית המחקרים על למידה מקוונת נערכו בשיטות מחקר כמותיות והשוואתיות אבל את הלמידה המקוונת צריך להעריך יותר בשיטות  מחקר איכותניות.
 • כאשר משקללים מחקרים המשווים בין למידה פרונטלית ללמידה דיגיטלית, ניכרת נטייה לתוצאות טובות יותר מלמידה הדיגיטלית, אף שקיימת שונות גדולה בין המחקרים
 • מערכות הנחייה מקוונות  משפרות את הישגי התלמידים במתמטיקה בגילאי 5-13
 • שימוש מושכל וחדשני ברשתות חברתיות ע"י מורים חדשניים מגביר את האפקטיביות של למידה מקוונת בבתי ספר תיכוניים.
 •  הוראה באמצעות  פלטפורמות LMS : בעוד שהציפייה הייתה שה Moodle יעודד שימוש ברכיבים ייחודיים שלא היו בנמצא בממשקים קודמים, בפועל נעשה שימוש ברכיבים המסורתיים, שאינם דורשים שינוי מהותי בשיטת ההוראה, כגון העלאת קבצים, קישור לאתרים ופורומים. נראה כי רכיבים אלה עונים על צורכי ההוראה והלמידה ומשמשים עוגן עבור המרצים בתהליך הטמעת המערכת החדשה. רכיבים מורכבים יותר, כגון WiKI , בלוגים, שיעורים מקוונים סינכרוניים, דורשים שינוי בשיטת ההוראה ולמרצים קשה יותר לאמצם.
 • למידה בקורסים משולבים או מקוונים באופן חלקי  (Blended learning) דורגה ע"י סטודנטים כמשביעת רצון במעט יותר מאשר למידה בקורסים מקוונים באופן מלא.
 • לקורס באוניברסיטה המבוסס על מערכת  LMS יש יתרון על פני קורס נטול מערכת LMS
 • מחקר:  ניהול הזמן של הסטודנטים, שנרשמו לקורסים מקוונים, היה יעיל יותר מאשר של הסטודנטים שלא נרשמו לקורסים מקוונים.
 • מחקר :  לספרי לימוד מותאמים במיוחד  ללמידה מקוונת יש יתרון לעומת ספרי הלימוד המסורתיים בקורסים באקדמיה.
 • סרטי ההדרכה בוידאו ששובצו באתר הקורס המקוון היו יעילים יותר מההרצאות פנים אל פנים באוניברסיטה
 • יש אמנם , בארה"ב , התרחבות כמותית של לומדים באופן מקוון  , אך התפיסות הפדגוגיות של הלמידה המקוונת אצל המרצים  באוניברסיטאות לא משתנות בהתאם ונשארות מסורתיות ברובן . למרצים אין נסיון בשיטות הוראה ולמידה פעילה הנדרשת בקורסים מקוונים .
 • מחקר : השילוב הפדגוגי בין למידה חווייתית וסביבות מתוקשבת מגביר בצורה משמעותית את ההנעה של התלמידים  בביה"ס ללמידה.
 • מחקר : מה שמתאים להוראה בכיתה לא בהכרח מתאים להוראה מקוונת בצורה סינכרונית והמורים הכי טובים בכיתה הם לא בהכרח המורים הטובים בלמידה מרחוק.
 •  המעברים המהירים של הלומדים בין סוגי מדיה שונים במהלך הלמידה המתוקשבת יוצרים עומס קוגניטיבי על הלומדים ולכן מומלץ על ידי החוקרים לבנות מערכי שיעור ללמידה מתוקשבת שהם ביסודם פחות מורכבים ממעברים בין אנימציות וקבצי קול . סביבה מתוקשבת המורכבת מדי מבחינת המדיות ( קבצי קול, וידאו , אנימציות) עשויה בסופו של דבר להיות לרועץ לתהליכי למידה.
 • יש השפעה של מאפייני אישיות המרצה על הצלחת הקורס המקוון : ממצאי המחקר מוכיחים כי הרוב הגדול של הסטודנטים מצפה לנוכחות אישית ומעורבות רגשית של המרצים/מורים בקורס המתוקשב. הסטודנטים מצפים מהמרצה המלמד בקורס מתוקשב לגלות יותר יחס אישי , להפגין רגשות , להיות פתוח , לגלות הומור ולהתייחס באופן אישי ללומד באמצעות משובים אישיים.
 • מחקר בארה"ב : קורסים מקוונים הם יעילים לתלמיד הממוצע בביה"ס התיכון אבל לא לתלמיד הבינוני המתקשה בלימודיו.
 • הוראה סינכרונית דורשת מעורבות רבה יותר במהלך השיעור הן מצד המרצים והן מצד התלמידים במהלך השיעור .
 • לשימוש בפלטפורמה של LMS בקורסים מקוונים אין בהכרח יתרון בהשוואה לערוצים דיגיטליים אחרים כגון הפייסבוק.

היבטים מתודלוגיים של הערכת אפקטיביות הלמידה המקוונת

The Effectiveness of E-Learning: An Explorative and Integrative Review of the Definitions, Methodologies and Factors That Promote e-Learning Effectiveness

Noesgaard, Signe Schack; Ørngreen, Rikke

Electronic Journal of e-Learning, v13 n4 p278-290 2015

שיוך מוסדי : צוות המחקר שייך לאוניברסיטת קופנהאגן

זו סקירת ספרות אינטגרטיבית בנושא אשר חשיבותה העיקרית היא מתודולוגית , כלומר ניסיון לחלץ מהמחקרים שנסרקו את המשתנים והקטגוריות לפיהם נבדקו גורמי היעילות של הלמידה המקוונת /למידה מרחוק .

מרבית המחקרים שנערכו על יעילות הלמידה המקוונת ייחסו חשיבות לשני משתנים : 

 • מוטיבציה של הלומד
 • אינטראקציה ועניין

רק חלק המחקרים לקחו בחשבון גם את שאלת השליטה בחומר בעקבות ההתנסות המקוונת (Practice ).

מרבית המחקרים על למידה מקוונת נערכו בשיטות מחקר כמותיות  והשוואתיות  ולדעת עורכי הסקירה את הלמידה המקוונת צריך להעריך יותר בשיטות  מחקר איכותניות ( כגון ראיונות) .

טעות מתודולוגית נוספת של מרבית המחקרים היא הנסיון למדוד את הלמידה המסורתית והלמידה המקוונת באותן אמות מידה ובהגדרות דומות. חשוב במחקרים העתידיים לבדוק ולהעריך גם את המאפיינים הייחודיים של הלמידה המקוונת אשר אינם מעוגנים כלל בלמידה המסורתית.

"One of the many questions raised in the discussion was the question of whether e-Learning and traditional face-to-face learning should be measured based on the same definitions of and approaches to effectiveness. To find appropriate answers to this question, the authors suggest that future researchers and designers critically consider the identified definitions, measures and factors when designing for effective e-Learning."

קישור למחקר המלא

Hsu, C., Hwang, G., Chuang, C., & Chang, C. (2012). Effects on learners' performance of using selected and open network resources in a problem-based learning activity. British Journal of Educational Technology, 43(4), 606-623

מחקר זה ניסה להשוות את ההשפעות של סביבה מתוקשבת על השימוש של התלמידים בסביבת למידה מקוונת באמצעות של שאלונים  על פי "מודל של קבלת הטכנולוגייה" (Technology Acceptance  (TAM  ולגבי האפקטיביות של הלמידה.

ממצאי הניסוי הראו שבסביבה מתוקשבת ללמידה, תלמידים בעלי הישגים נמוכים השיגו התקדמות משמעותית.

יתר על כן, לתלמידים בעלי הישגים גבוהים שלמדו בסביבה מתוקשבת מסוג Selected-resource network, היו הישגים טובים יותר מאשר תלמידים שלמדו בסיבה מתוקשבת מסוג Open-resource network.
 לתקציר באנגלית

Florence W Yip , Alvin Kwan.  "Online vocabulary games as a tool for teaching and learning English vocabulary. Educational Media International; 43 (3),  2007 . p233-249

 מחקר שנערך לאחרונה בקרב סטודנטים להנדסה בהונג קונג גילה למידה של אוצר מילים חדשות באנגלית יעילה יותר באמצעות משחקים לימודיים בהשוואה לפעילויות רגילות לא אינטראקטיביות. הקבוצה שלמדה אוצר מילים באנגלית באמצעות משחקי לימוד ממוחשבים הצליחה יותר בהרחבת הידע הלשוני באנגלית בהשוואה לקבוצת הביקורת שתרגלה התנסות באוצר מילים באנגלית בדרך הפעלה רגילה באמצעות טקסטים ומילונים. בעקבות הניסוי הוחלט להמשיך סטודנטים באוניברסיטה בדרך של משחקי למידה ממוחשבים לפיתוח אוצר מילים. המורים שלימדו בקורסים הצביעו על כך כי מבחינת הוראה באמצעות משחקי למידה ממוחשבים היא עתירת עבודה, אך בעלת אפקטיביות רבה בהוראת שפות זרות.

לתקציר באנגלית

Ching-Hong Liu, "The comparison of learning effectiveness between traditional face-to-face learning and e-learning among goal-oriented users," 6th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications, Seoul, 2010, pp. 255-260.

 המחקר נערך קרב סטודנטים באוניברסיטאות מובילות בטייוואן . אוכלוסיית המחקר כללה 219 סטודנטים בוגרים.

ראיונות שנערכו  עם הסטדנטים מעידים על שביעות רצון גבוהה  מבחינתם ועל יעילות הלמידה מרחוק לעומת למידה מסורתית , בעיקר מבחינת חומרי הלמידה . לעומת זאת סגל המרצים והמדריכים היה פחות חיובי וטען כי אין הבדל מהותי בין שתי סביבות הלמידה . הפער נוצר מכך שהמרצים והמדריכים באוניברסיטאות לא הבינו כי בלמידה מקוונת צריך לתת משובים יותר מהירים  ויותר יעילים ללומדים ולכן הצלחת קורסים מקוונים בחינוך הגבוה אין משמעותה רק חומרי למידה מאורגנים היטב אלא גם משובים יעילים בין הלומדים למרצים/מדריכים.

קישור לתקציר באנגלית

ד"ר יעקב הכט , "על האפקטיביות של הפדגוגיה המקוונת" , איגוד האינטרנט הישראלי , יוני 2018 .

בתרבות הלמידה הדומיננטית השוררת כבר מאות בשנים עומד המורה היודע-הכול במרכז הבמה ומניח כי הלומדים חסרי ידע וניתן לתת מענה ללומדים ברמות שונות של יכולת. תרבות הלמידה המסורתית הזו נהוגה עדיין ברבות מהמכללות למורים ואף באוניברסיטאות .

המרצים באוניברסיטה משתמשים אמנם בכלים של  ICT , אך הם ממשיכים ללמד באופן שבו לימדו תמיד, בלי קשר ללמידה מקוונת .

בעוד הלמידה המקוונת, כמרכיב ב"תרבות הנזילה של האינטרנט, " גמישה ופתוחה לשינויים, המפגש בין סביבת הלמידה המסורתית של בית הספר לבין סביבת הלמידה המקוונת פוגע באפקטיביות של הלמידה.

תרבות הלמידה המקוונת מבוססת על שינוי בתפיסת מושגים כמו סמכות של הידע, אחריות ללמידה, חירות הביטוי, דיאלוג קהילתי ועל פירוק המונופול הבית-ספרי הקיים . לכן , מצופה כי תוכני הלמידה  המקוונת ודגמיה ישתנו באופן משמעותי , אך כיום זה עדיין לא קורה.

בשונה מהלמידה המסורתית, במדידת האפקטיביות של הלמידה המקוונת טמונות משמעויות סותרות ומשלימות כמו הצלחה טכנולוגית, בעוד שהכישלון יכול לבוא לידי ביטוי בשביעות רצון נמוכה או ברמת נשירה גבוהה.

כאשר משקללים מחקרים המשווים בין למידה פרונטלית ללמידה דיגיטלית, ניכרת נטייה לתוצאות טובות יותר מלמידה הדיגיטלית, אף שקיימת שונות גדולה בין המחקרים וברבים מהם התוצאות הפוכות (Thalheimer, 2017).

במסגרת השוואה שנערכה בין למידה פרונטלית ללמידה דיגיטלית של אותו הקורס, התגלו תוצאות זהות. לעומת זאת, למידת הכלאיים, של שילוב למידה פרונטלית עם למידה מקוונת, השיגה במקרים רבים את התוצאות האפקטיביות ביותר (Thalheimer, 2017).

קישור לסקירה המלאה

קישור לסיכום

 מה שמתאים להוראה בכיתה לא בהכרח מתאים להוראה מקוונת בצורה סינכרונית והמורים הכי טובים בכיתה הם לא בהכרח המורים הטובים בלמידה מרחוק.

מקור : כנס צ'ייס , האוניברסיטה הפתוחה , פברואר 2020 ,  הוראה פנים אל פנים לעומת סינכרונית: עמדות מורים מנוסים
שיר קרן מכון טכנולוגי חולון HIT  פרופסור גילה קורץ ,מכון טכנולוגי חולון HIT

מטרת המחקר הינה לבחון את העדפותיהם של מורים המנוסים בהוראה פנים אל פנים והוראה סינכרונית את סביבות ההוראה. המדגם כלל 78 מורים המנוסים בשתי שיטות ההוראה. נמצא שמתוך שלושת סוגי הידע (פדגוגי, תוכן וטכנולוגי) ככלל המורים המשתתפים במחקר דיווחו על העדפה להוראה פנים אל פנים. עוד נמצא שהם תופסים עצמם כשולטים במידה נמוכה בידע טכנולוגי. הערכת הידע הטכנולוגי נמצאה כקשורה באופן מובהק וחיובי עם העדפה להוראה סינכרונית. ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בהכשרת מורים להוראה בסביבות טכנולוגיות. נראה כי, אם ההכשרה לעידן הדיגיטלי לא תעשה באופן מתוכנן ושיטתי יתרחב הפער הדיגיטלי ועשוי להשפיע על מידת ההתאמה שלהם למשרות ההוראה של העתיד. ממצאי המחקר מדגישים את הצורך בהכשרת מורים בידע טכנולוגי במוסדות להשכלה גבוהה ובמערכת החינוך.

הממצאים מראים שעל אף הניסיון שיש למורים המשתתפים במחקר בהוראה סינכרונית, הם מעדיפים הוראה מסוג פנים אל פנים. נמצא שמתוך שלושת סוגי הידע המורים המשתתפים במחקר תופסים עצמם כשולטים במידה נמוכה ביותר בידע טכנולוגי ולכן, מידת העדפה שלהם את ההוראה הסינכרונית נמוכה ביחס להוראה פנים אל פנים. ניתן להעריך שהמורים תופסים את הידע הטכנולוגי הנדרש כמכשול בגלל הצורך בשליטה טכנית או לוגיסטית בטכנולוגיית מידע ותקשורת ( ICT ) וכתוצאה, יראו בהוראה הסינכרונית אתגר.

נמצא שישנו קשר חיובי מובהק בין העדפה של הוראה סינכרונית לידע טכנולוגי. הסבר לכך הוא שמורים בעלי אוריינות דיגיטלית טובה ירגישו שליטה טכנית גבוהה יותר בעוד שמורים בעלי אוריינות דיגיטלית נמוכה יתקשו בסביבת לימוד וירטואלית בעוד .  הסבר לכך יכול להיות הקושי בהנעה והגברת המוטיבציות אצל התלמידים . הקושי בבניית מערכת למידה של סביבת לימודים דיגיטלית וכן, הוראה סינכרונית דורשת מעורבות רבה יותר במהלך השיעור הן מצד המרצים והן מצד התלמידים במהלך השיעור .

שליטה בשלושת סוגי הידע (תוכן, פדגוגיה וטכנולוגיה) יחדיו והשילוב בניהם קשורים באופן חיובי ומובהק לניסיון, ותק ומידת העדפה של הוראה סינכרונית. ממצא זה בהלימה למחקרים קודמים אשר מצאו כי בסביבת למידה מתווכת טכנולוגית, כגון הוראה סינכרונית מורים צריכים להיות בעל ידע בטכנולוגיה, בנוסף למיומנויות וידע פדגוגי של תכנית הלימודים. שכן ידע טכנולוגי לבדו אינו מבטיח הוראה איכותית.

לסיכום המורחב

 הוראה מקוונת היא אפקטיבית לתלמידי תיכון הניגשים לבחינות בגרות

קישור : השימוש בהוראה מקוונת במקצוע הלשון בקרב תלמידי תיכון הניגשים לבחינת בגרות בכיתה י"א 
  ד"ר אלונה פורקוש-ברוך מכללת לוינסקי לחינוך
ד"ר נאוה מילר מכללת לוינסקי לחינוך
ספר הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי י' עשת-אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, האוניברסיטה הפתוחה

תקציר

המחקר הנוכחי ביקש לזהות דפוסי שימוש באתר להוראת לשון "פשוט לשון", ולעמוד על מאפייני השימוש וההבדלים בדפוסי השימוש באתר בין שני סוגי תלמידים: תלמידים המוגדרים טובים (דוגמת כיתת נחשון ו/או כיתות מקבילות אליה) ותלמידי מב"ר – אתגר (השייכים לאגף שחר במשרד החינוך). כדי להשיג מטרה זו, המחקר הנוכחי בחן את דפוסי השימוש השונים באתר "פשוט לשון", את הקשר בין ההישגים לבין היקף השימוש ודפוסי השימוש באתר, כמו גם את ההבדלים בין כיתות נחשון, מב"ר ואתגר הן לגבי דפוסי השימוש והן לגבי היקף השימוש וההישגים.

לצורך המחקר, בוצעו מבחנים סטטיסטיים, הכוללים את כל הנתונים שנאספו מאתר "פשוט לשון", על כלל התלמידים.

ממצאי המחקר העלו כי נמצא קשר הדוק בין דפוסי השימוש באתר לבין הישגי התלמידים. עוד נמצא קשר בין כמות הפעולות לבין הצלחת התלמיד. המחקר מצביע על חשיבותו של אתר מקוון המלווה את הלימודים הפורמאליים בלימודי הדיסציפלינה, ועל יתרונותיו להערכת המורה את מצב הידע של תלמידיו.

למאמר המלא

מערכות הנחייה מקוונות  משפרות את הישגי התלמידים במתמטיקה בגילאי 5-13

Clark, Amy K. Whetstone, Patti. The Impact of an Online Tutoring Program on Mathematics  Achievement. Journal of Educational Research; Nov2014, Vol. 107 Issue 6, p462-466, 5p,

המחברים בחנו את ההשפעה של תוכנת ההדרכה המקוונת  Math Whizz  המיועדת לגילאי 5-13, על הישגים במתמטיקה ב-15 בתי ספר יסודיים. התלמידים עשו שימוש בתוכנה במהלך שנת הלימודים כתוספת להוראת המתמטיקה.

תוכנת ה-Math Whizz תיעדה מידע כגון גיל ראשוני מתמטי, צמיחה בגיל המתמטי, נפח השימוש, ציון ממוצע בבחנים, וציון ממוצע במבחנים. מורים גם מילאו שאלון בנוגע ליישום פלטפורמת ההדרכה המקוונת.

בנוסף, בית ספר אחד סיפק ציוני הערכה מתוך ההערכה המסכמת הארצית במתמטיקה, אשר נעשה בה שימוש כמשתנה התוצאה ברגרסיה מרובה עם משתנים מתוכנת ההדרכה המקוונת כמשתנים בלתי-תלויים.

הממצאים הצביעו על כך שהשימוש ב Math Whizz הביא לעלייה  להישגים במתמטיקה, כפי שנמדדו על ידי תוכנת ההדרכה המקוונת, התגובות לסקר המורים, ונתוני ההערכה הארציים.

לתקציר המאמר באנגלית

מחקר בארה"ב  : הציונים של לומדים בקורס אלגברה מקוון נמוכים מהציונים של לומדים אלגברה בקורס פנים אל פנים

 Jessica Heppen and colleagues at the American Institutes for Research and the University of Chicago Consortium on School Research randomly assigned students who had failed second semester Algebra I to either face-to-face or online credit recovery courses over the summer. Students’ credit-recovery success rates and algebra test scores were lower in the online setting. Students assigned to the online option also rated their class as more difficult than did their peers assigned to the face-to-face option.

מקור

לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם :

קורסים מקוונים הם יעילים לתלמיד הממוצע בביה"ס התיכון אבל לא לתלמיד המתקשה בלימודיו

 How Effective Is Online Learning? What the Research Does and Doesn't Tell Us

חשיבות הלמידה החוויתית בלמידה מקוונת


Henrickson, J. & Doering, A. (2013). Adventure Learning and Learner-Engagement: Frameworks for Designers and Educators. Journal of Interactive Learning Research, 24(4), 397-424. Chesapeake, VA: AACE. Retrieved November 11, 2013 from 

מחקר שנערך בבית ספר יסודי בארה"ב במטרה לבדוק את השילוב בין סביבה לימודית מתוקשבת באינטרנט ולמידה חווייתית ( או למידת גילוי או למידה בסביבה הרפתקנית, המינוח באנגלית הוא Adventure learning -AL. ).

ממצאי המחקר מוכיחים כי השילוב הפדגוגי בין למידה חווייתית וסביבות מתוקשבת מגביר בצורה משמעותית את ההנעה של התלמידים ללמידה , המעורבות החיובית בתהליכי הלמידה והסקרנות. במסגרת המחקר נלקחו בחשבון גם אפשרויות השילוב של הערכה מעצבת בתהליך הלמידה. חלק מהלמידה המקוונת היה למידה סינכרונית באינטרנט וחלק באמצעות מכשירים ניידים
לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

מאפייני הלמידה החווייתית
מחקרים קודמים :
Hybrid Online Education: Identifying Integration Models Using Adventure Learning

Adventure Learning: Transformative

למידה בסביבה הרפתקנית , פרופסור חנן יניב

האם למידה והוראה מקוונים באמצעות רשתות חברתיות היא אפקטיבית ?

 שימוש מושכל וחדשני ברשתות חברתיות ע"י מורים מגביר את האפקטיביות של למידה מקוונת בבתי ספר תיכוניים.

גלית כדורי וברוך שוורץ , "שימושים חדשניים של מורים מובילים ברשתות חברתיות " , בתוך : ברוך שוורץ, חננאל רוזנברג וקריסטה אסטרחן (עורכים). חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות, ההוצאה: מכון מופ"ת , 2017

במחקר השתתפו ארבעה מורים בבתי ספר תיכוניים המלמדים תחומים שונים – היסטוריה, גאוגרפיה, ספרות ומדעים – ויצא שמם למרחוק כמורים המשתמשים ברשתות חברתיות שימוש חדשני.

הנתונים נאספו באמצעות ראיונות חצי מובנים בני שעה וחצי, שבהם שאלנו את המורים את השאלות האלה:

(‏1) מה הביא אותך להשתמש ברשתות חברתיות בכיתה?

(‏2) מה את/ה עושה בכיתה?

‏3) אילו תפקידים ממלאת הרשת החברתית בכיתתך?

(‏4) מתי ובאילו סיטואציות את/ה פוגש את התלמידים ברשתות חברתיות ולצורך מה?

(‏5) אילו ערכים עומדים בבסיס השימוש שלך ברשתות חברתיות בכיתה?

שאלות אלו סייעו לנו להבין את הפרקטיקה הייחודית של מורים אלו, וכן את התפיסות, הרעיונות והערכים העומדים בבסיס שילובן של רשתות חברתיות בכיתה. שלא כמו במחקרים נרטיביים הנשענים על עדויות המורים בלבד, אספנו מידע גם באמצעות ניתוח של דפי פייסבוק וגוגל פלוס, כמו כן ניתחנו יומן אישי של אחת המורות. כל הנתונים נותחו על פי המודל המורחב שהוצג לעיל.

לסיכום המורחב

Arabacioglu, Taner . AKAR-VURAL, Ruken. Using facbook as a LMS ? Turkish Online Journal of Educational Technolog ; Apr2014, Vol. 13 Issue 2, p202-215,

שאלת המחקר של החוקרים הייתה האם הרשת החברתית פייסבוק יכולה לשמש כמעטפת ללמידה מתוקשבת מסוג LMS עבור פרחי הוראה באוניברסיטה . המחקר נערך בפקולטה לחינוך של אוניברסיטה בתורכיה (Adnan MenderesUniversity ) .
הקורסים בתחומי הפדגוגיה נלמדו במקביל באמצעות  שתי פלטפורמות מתוקשבות . קבוצה אחת של פרחי הוראה למדה את תכני הקורס באמצעות מערכת LMS מסוג Adobe Connect והקבוצה השנייה למדה באמצעות קבוצה בפייסבוק. ממצאי המחקר מצאו כי לא היו הבדלים סטטיסטיים בין שתי הקבוצות מבחינת ההישגים והמעורבות בלמידה . במילים אחרות , לשימוש בפלטפורמה של LMS בקורסים מקוונים בהכשרת מורים אין יתרון בהשוואה לערוצים דיגיטליים אחרים כגון הפייסבוק.

ראה גם :
קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת ניהול למידה?
ממצאי מחקר : שימוש בקבוצת פייסבוק סגורה כמרחב למידה מקביל לאתר הקורס באינטרנט

 שינויים בהנעה שנגרמו על-ידי הפייסבוק בקורס מקוון בצרפתית

האפקטיביות הגבוהה של למידה משולבת Blended learning

סינתזה של מחקרים 2018 : למידה משולבת יותר אפקטיבית מלמידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים

מקור : ידע וסקרנות דיגיטלית, 2018

אסופת מחקרים חדשה משנת 2018 מצביעה על כך כי למידה משולבת היא יותר אפקטיבית מלמידה מקוונת או למידה פנים-אל-פנים.

הממצאים מופיעים בספר חדש בהוצאה משותפת של  Online Learning Consortium  וההוצאה האקדמית  Routledge .

הממצאים מבוססים על סקירת 51 מחקרים אודות למידה משולבת ולמידה מקוונת שנערכו בשנים האחרונות.

לסיכום בעברית  

הוראה מקוונת, למידה מקוונת ושביעות רצון של הסטודנט: מחקר בן שלוש שנים

Cole, Michele T.; Shelley, Daniel J.; Swartz, Louis B.. "Online Instruction, E-Learning, and Student  Satisfaction: A Three Year Study", International Review of Research in Open & Distance Learning, Dec2014, Vol. 15 Issue 6, p111-131

מאמר זה מציג את תוצאותיו של מחקר בן שלוש שנים לגבי רמת שביעות הרצון של סטודנטים לתארים מתקדמים ולתואר ראשון מהוראה מקוונת באוניברסיטה אחת. חמש מאות חמישים ושלושה סטודנטים נטלו חלק במחקר.

התגובות היו עקביות במהלך המחקר, אף על פי שנמצאו מספר הבדלים שצוינו ברמת שביעות הרצון של הסטודנט לאור ההתנסות שלו. לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמת שביעות הרצון בהתבסס על מגדר, גיל, או רמת הלימוד.

סה"כ, הסטודנטים דירגו את ההוראה המקוונת שלהם כמשביעת רצון באופן מתון, כאשר למידה בקורסים משולבים או מקוונים באופן חלקי דורגה כמשביעת רצון במעט יותר מאשר למידה בקורסים מקוונים באופן מלא.

"נוחות" היתה הסיבה המצוטטת ביותר לשביעות רצון. "העדר אינטראקציה" היתה הסיבה המצוטטת ביותר לחוסר שביעות רצון.

ההעדפות לקורסים משולבים צפו על פני השטח בתגובות לשאלה הפתוחה ששאלה מה הפך את ההתנסות בקורסים מקוונים או בקורסים מקוונים באופן חלקי למשביעת רצון או ללא משביעת רצון.

ממצאי המחקר תומכים בספרות העכשווית ומחזקים את החשיבות של שביעות הרצון של הסטודנט להתמדה בקורס.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

גורמים המשפיעים על הצלחה בלמידה מקוונת : מסוגלות עצמית   (self- efficacy) באינטרנט עוזרת לסטודנטים  הלומדים בקורס מקוון ומגבירה את המוטיבציה שלהם

Chang, Chiung-Sui, Liu, Eric Zhi-Feng, Sung, Hung-Yen, Lin, Chun-Hung, Chen, Nian-Shing, Cheng Shan-Shan. Effects of online college student’s Internet self-efficacy on learning motivation and performance. Innovations in Education & Teaching International. Jul2014, Vol. 51 Issue 4, p366-377.

מאמר זה בוחן איך מסוגלות עצמית באינטרנט עוזרת לסטודנטים להעביר ולתרגם מוטיבציה לפעילות לימודית וההשפעה שלה על ביצועי הלמידה.

במחקר זה, ההשפעות של מסוגלות עצמית בשימוש באינטרנט, על המוטיבציה וביצועי למידה המקוונת של תלמידי מכללה, נבדקו תוך שימוש בתיאוריה חברתית קוגניטיבית.

הנבדקים היו 87 תלמידי מכללה המשתתפים בקורס מקוון. בוצע עיבוד נתונים כמותי כדי להאיר על הקשר בין המסוגלות העצמית של הפעלת אינטרנט של הסטודנט ותצוגת הלימוד שלו.

ההשפעות של המסוגלות העצמית של האינטרנט על המוטיבציה ויכולות הלימוד הוערכו באמצעות אנליזת שונות. סטודנטים עם מסוגלות אינטרנט גבוהה עלו בביצועיהם לעומת סטודנטים עם מסוגלות אינטרנט נמוכה במבחן המסכם והיה להם יותר ביטחון שהם יכולים לסיים קורס מקוון.

הבדלים גדולים התגלו בין מגדרים שונים, שבהם היתה לסטודנטים בנים רמה גבוהה יותר של מסוגלות אינטרנט עצמית וביטחון עצמי מאשר לסטודנטיות, בעוד שלסטודנטיות היו ציונים גבוהים יותר בהשתתפות בשיחות מקוונות ובמבחן הסופי מאשר לסטודנטים.

בהתייחסות למוטיבציה ללמוד, ההשפעה של מסוגלות אינטרנט עצמית אצל הסטודנטים על הכיוונים של רלוונטיות וביטחון בתשומת הלב, במודל הנאה ומוטיבציה היו יותר חזקים מאשר אצל הסטודנטיות.

לכן, יש לעודד מחנכים לזהות מאפיינים של סטודנטים בקורס מקוון כדי לתת תמיכה מתאימה ללימוד שלהם.

מחקר :  לספרי לימוד מותאמים במיוחד  ללמידה מקוונת יש יתרון לעומת ספרי הלימוד המסורתיים בקורסים באקדמיה.

Kramer, Bernd J.; Neugebauer, Jonas; Magenheim, Johannes; Huppertz, Helga. "New ways of learning: Comparing the effectiveness of interactive online media in distance education with the European textbook tradition", British Journal of Educational Technology, Sep2015, Vol. 46 Issue 5, p965-971.

אף על פי שהוצעו חידושים רבים המשתמשים בטכנולוגיות הרשת בלימוד מרחוק בהשכלה הגבוהה, קיים מחקר מקורי מועט הבוחן את ההשפעה של סביבות למידה מבוססות רשת על תהליכי הלמידה ועל התוצאות של סטודנטים הלומדים מרחוק. כדי לגשר על פני פער זה, נאספו ארבעה מערכי נתונים בקורס למידה מרחוק:

 • נתונים לגבי שימוש והתנהגות שנגזרו מקבצי יומן של סביבת למידה מקוונת;
 • תגובות מיכולת במבחן מקדים וממבחן לאחר מכן שמדדה את הישגי היכולת של סטודנטים שלמדו בלמידה מקוונת ובלמידה לא-מקוונת;
 • נתונים להערכת הטכנולוגיה שהתקבלו מסטודנטים מקוונים המציגים את תפיסתם של הסטודנטים לגבי סביבת הלמידה;
 • נתונים של הערכה פורמלית שהתקבלו ממבחן בכתב.

באמצעות ניתוח נתונים אלה ניתן להגיע לתובנה לגבי האפקטיביות של חומרי למידה מקוונת בהשוואה לספרי לימוד מותאמים עבור למידה מרחוק בבקרה עצמית.

ממצאים ראשונים מניתוח הנתונים מלמדים כי לספרי לימוד מותאמים במיוחד  ללמידה מקוונת יש יתרון לעומת ספרי הלימוד המסורתיים בקורסים באקדמיה.

לסרטון תקציר של המאמר

תקציר המאמר באנגלית

מחקר אמפירי המשווה בין רשת חברתית להתמשחקות (Gamification) בלמידה מקוונת

de-Marcos, Luis; Domínguez, Adrián; Saenz-de-Navarrete, Joseba; Pagés, Carmen  "An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning", Computers & Education. Jun2014, Vol. 75, p82-91.

מאמר זה מציג את התוצאות של בחינה הן של התמשחקות והן של רשת חברתית בקורס לתואר ראשון, תוך השוואה בין שתי הגישות במונחים של ההשפעה שלהן על ההישגים הלימודיים של הסטודנטים, על ההשתתפות בקורס ועל העמדה של הסטודנטים.

ההשפעות של תוסף ההתמשחקות שהוצב במערכת ניהול הלמידה הושוו להשפעות של אתר הרשת החברתית באותה מסגרת לימודית.

המחברים מצאו כי שתי הגישות הציגו ביצועים טובים יותר מאשר הגישה המסורתית של למידה מקוונת במונחים של הישגים לימודיים עבור משימות מעשיות.

אולם, נמצא כי הגישה המסורתית של למידה מקוונת הייתה טובה יותר לגבי הערכת הידע.

בנוסף, תוך קריאת תיגר על ההנחות הנוכחיות, הציונים ושיעורי ההשתתפות נותרו נמוכים בעת שימוש בכלים החדשים, אף על פי שהעמדות של הסטודנטים היו חיוביות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה היא יעילות ההוראה המקוונת באמצעות מערכות למידה מקוונות מסוג LMS ?

 ענת שמלא , אלונה פורקוש "העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות MOODLE",  קיוונים אקדמאיים

מחקרן של ד"ר ענת שמלא, ד"ר אלונה פורקוש ברוך

המחקר המדווח במאמר מתמקד בהטמעת מערכת ה-Moodle בהקשר לתהליכי העצמת ההוראה-למידה בשתי מכללות להכשרת מורים מובילות בישראל. ההטמעה התבצעה באתרים המלווים קורסים פנים אל פנים, ובחלקה בקורסים מקוונים במלואם או במודלים משולבים (blended learning). המערכת הוטמעה בשנת הלימודים תש"ע ונמצאת בהרצה, ובשלב זה נמשכים תהליכי אפיון הצרכים האקדמיים הנדרשים בשתי המכללות. מודל הטמעת ה-Moodle שונה בשתי המכללות, ונגזרות מכך סוגיות הקשורות לתהליכי ההטמעה ולהשפעתם של תהליכים אלה על היקף השימוש באתרי קורסים; לשימושים פדגוגיים שעושים המרצים במערכת ה-Moodle (תכנים, הפעלות ואינטראקציה וניהול הקורס והלמידה); ולדפוסי שימוש שניתן לזהות במערכת.

המחקר התבצע במתודולוגיה כמותית בעיקרה. איסוף המידע התבצע אוטומטית באמצעות מערכת מובנית ב-Moodle לאיסוף נתונים. הממצאים הצביעו על הלימה בשימושים הנפוצים שמבצעים המרצים ברכיבי ה-Moodle בין שתי המכללות. בשתיהן נעשה שימוש נפוץ במשאבים, בפורומים ובמטלות.

 המשמעות היא שבעוד שהציפייה הייתה שה-Moodle יעודד שימוש ברכיבים ייחודיים שלא היו בנמצא בממשקים קודמים, בפועל נעשה שימוש ברכיבים המסורתיים, שאינם דורשים שינוי מהותי בשיטת ההוראה, כגון העלאת קבצים, קישור לאתרים ופורומים. נראה כי רכיבים אלה עונים על צורכי ההוראה והלמידה ומשמשים עוגן עבור המרצים בתהליך הטמעת המערכת החדשה. רכיבים מורכבים יותר, כגון WiKI , בלוגים, שיעורים מקוונים סינכרוניים, דורשים שינוי בשיטת ההוראה ולמרצים קשה יותר לאמצם.

למאמר המלא בכתב העת "קיוונים אקדמאיים"

בעיית ההערכה בקורסים מקוונים מבוססי  MOODLE

יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים

מחבר: ליאת אייל , דן בוכניק

המחקר הנוכחי בוצע על רקע חוסר שביעות רצון משיטות ההערכה הקיימות בקורסים מקוונים. הנתק הקיים בין תהליכי ההוראה-הלמידה לבין תהליכי הערכה, אשר אינו ייחודי ללמידה המקוונת, בולט במיוחד בקורסים המקוונים בשל השוני בינם לבין סביבות הלמידה המסורתיות. הלמידה המקוונת מציבה אתגרים חדשים בתחום ההערכה  בעשור האחרון פותחו כלים טכנולוגיים דוגמת מערכות לניהול תוכן ולמידה, לדוגמא (Moodle ), אשר עשויים להוות מענה מוצלח לקשיים פדגוגיים, ניהוליים וארגוניים בתחום זה. מטרת המחקר הייתה לימוד ובחינה של יחסי הגומלין בין מערכות ותת מערכות טכנולוגיות לניהול תכנים ולמידה, על מרכיביהן, לבין דרכי הערכה של המנחה בקורסים המקוונים. ההנחה המרכזית הייתה שניתן לשפר ולייעל את דרכי ההערכה שמפעילים מנחים בקורסים מקוונים, בעזרת שימוש במערכת טכנולוגית לניהול תוכן ולמידה (ליאת אייל, דן בוכניק).

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים

 מקור וקרדיט :ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י ' עשת-אלקלעי, א'  כספי, ס ' עדן, נ'  גרי, י'  יאיר  (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה
.

מחקר : לקורס באוניברסיטה המבוסס על מערכת  LMS יש יתרון על פני קורס נטול מערכת LMS

The Effectiveness of Learning Management System (LMS) on Computer Assisted Learning Course for Informatics Engineering Education Students

Source: Advanced Science Letters, Volume 24, Number 4, April 2018, pp. 2642-2645(4)Authors: Syaad, PatmantharaHidayat, Wahyu Nur

שימוש מושכל בפלטפורמת LMS בקרב סטודנטים להנדסת מערכות מידע מגבירה את היעילות של הלמידה באוניברסיטה . הממצאים מלמדים על  רלבנטיות גבוהה יותר של חומרי הלמידה המקוונים לעומת הסטודנטים הלומדים בגישה המסורתית.

  לתקציר באנגלית

השפעת ניהול זמן של הסטודנטים בפלטפורמות למידה מסוג LMS

Indreica, Elena-Simona. "E-LEARNING PLATFORM: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES ON TIME MANAGEMENT', eLearning & Software for Education, 2014, Issue 3, p236-243.

למידה מקוונת (e-learning) דורשת מהלומדים שתהיה להם היכולת לפעול בזמן שלהם, לעבד מידע, כמו גם לתכנן את משאבי הזמן.

פלטפורמות של למידה מקוונת כוללות כלים שיכולים לשפר את התנהגות ניהול הזמן, באמצעות תהליך של קביעת מטרות, פיקוח על הפרקטיקות של ניהול הזמן, וקבלת משוב.

מערך מחקר זה מכוון לזהות את ההיבטים של למידה מקוונת שיכולים לשפר את ניהול הזמן עבור הסטודנטים באוניברסיטה שנרשמו לקורסים מקוונים. המחברים גם דנים בחסרונות שיש ללמידה מקוונת על ניהול הזמן.

המחברים התחילו מההנחה המרכזית שלשימוש בפלטפורמת Moodle ללמידה מקוונת יש השפעות יעילות על אסטרטגיות ניהול הזמן.

שני שאלונים הועבר לסטודנטים

 • "שאלון לגבי השימוש בפלטפורמה של למידה מקוונת" (המכוון לזהות ממדים כגון: תדירות השימוש, כלים, מספר השעות בשבוע, סוג האפליקציות, מספר הקורסים המקוונים שבהם נכחו ועוד),
 • "שאלון ניהול זמן" – המעריך את התנהגויות ניהול הזמן, כגון: קביעת מטרות וסדרי עדיפות, תכנון וקביעת לוח זמנים, תפיסה של שליטה על הזמן.

 "שאלון ניהול הזמן" הועבר גם למדגם של סטודנטים שלא נרשמו לקורסים מקוונים, כדי להעריך את ההבדלים בין הסטודנטים שנרשמו לקורסים לבין אלה שלא נרשמו לקורסים לגבי האסטרטגיות של ניהול הזמן.

התוצאות הראו שניהול הזמן של הסטודנטים, שנרשמו לקורסים מקוונים, היה יעיל יותר מאשר של הסטודנטים שלא נרשמו לקורסים מקוונים.

הקשרים היו גבוהים יותר כאשר תדירות השימוש בפלטפורמת הלמידה המקוונת נכללה בניתוח.

התוצאות הראו שלפלטפורמת הלמידה המקוונת יש יתרונות בניהול זמן עבור סטודנטים שהם משתמשים מתקדמים, אבל היא גוזלת זמן מסטודנטים שהם משתמשים מתחילים.

התוצאות מדגישות את העובדה שלא כל הסטודנטים מכירים את השימוש בפלטפורמה ושהם משתמשים באפליקציות מוגבלות שאינן משפרות באופן משמעותי את אסטרטגיות ניהול הזמן שלהם.

הנתונים ממחוון ניהול הזמן גם היו בקורלציה עם המדדים של הישגים אקדמיים, המראים שהישגים אקדמיים מקושרים באופן חיובי עם ניהול זמן יעיל, בייחוד עבור סטודנטים שנרשמו לקורס מקוון.

מקור וקרדיט : פורסם בפורטל מס"ע

האם שימוש בכלי ניתוח מסוג learning analytics  יכול להגביר את אפקטיביות הלמידה המקוונת ?

 Learning Analytics וקורסים מקוונים
 Learning Analytics  מאפשר להבין דפוסי למידה והעדפות של הלומדים באמצעות ניתוח הפעילות באתרי הקורסים. כך, למשל, מהתבוננות במדדים נצברים כמו מספר הכניסות לאתרים, שכיחותן וזמן השהייה באתרים, ניתן להבין כיצד כל אחד מפריטי המידע בהם תורם לסטודנטים. היכרות עם הנתונים מסייעת לנו לתכנן טוב יותר את משאבי הלמידה ולהתאימם ללומדים.

מערכת Learning Analytics   יעילה צריכה לאפשר:

הדמיית מידע: הצגת ויזואלית מקיפה של נתוני הלמידה באמצעים ויזואלים כגון גרפים .

התערבות : לקבל נתונים על מנת לייצור התערבות: הצגת המידע בפני מורה אשר יכול להתערב ולתמוך בתלמיד/לומד,

ניבויכמו זיהוי תלמידים בעלי פוטנציאל גבוה לנשירה מהלימודים, או איתור תלמידים מתקשים.

התאמה אישיתתוצאות הניתוח מאפשרות לעצב לכל תלמיד תוכנית למידה המתאימה בדיוק לידע, למיומנויות וליכולות שלו, כפי שבאו לידי ביטוי בהתנהלותו הדיגיטלית עד כה בקורס או במסלול הלמידה המקוון .

הגישה הראשונה בתחום  learning analytics מתמקדת ביצירת חוויות לימודיות חדשות, השניה במדידה והערכה של חוויות אלו.

כדי לקדם הוראה מיטבית, עלינו לשלב את שתי הגישות.

הבעיה כרגע במרבית האוניברסיטאות והמכללות היא העדיפות שניתנת למדידה והערכה והזנחת התחום של יצירת חוויות למידה חדשות בסביבות מקוונות.

לסיכום באתר ידע וסקרנות דיגיטלית  , חקר נתוני למידה learning Analytics בלמידה מקוונת : תמונת מצב 2018

האם למידה והוראה באמצעות וובינרים היא יעילה ?

Mihai, Alexandra. "The Virtual Classroom: Teaching European Studies Through Webinars.   European Political Science: EPS 13.1 (Mar 2014): 4-11.

ההתפתחות המהירה של שילוב "וויבנרים" (webinars ) בחינוך הגבוה , במכללות ובאוניברסיטאות באירופה ובארה"ב לא לוותה עד כה במחקרי מעקב בתחומי הפדגוגיה , ומכאן חשיבותו של המחקר הנוכחי המנסה להעריך את התועלות הפדגוגיות של העברת נושאי לימוד באמצעות webinars , כאשר חקר המקרה הוא בתחומי מדעי החברה באירופה.

מסקנות המחקר מלמדות על אפקטיביות גבוהה של הוראת מדעי המדינה באמצעות Webinars

בעיית העומס הקוגנטיבי בקורסים מקוונים

Wong A, Leahy W, Marcus N, Sweller J. Cognitive load theory, the transient information effect  and e-learning. Learning & Instruction December 2012;22(6):449-457

הנושא של עומס קוגניטיבי המוטל על לומדים במהלך ההתמודדות שלהם בסביבה מתוקשבת מורכבת ממשיך להעסיק חוקרים בעולם. המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק תהליכים קוגניטיביים של לומדים הלומדים באמצעות סביבה מתוקשבת מורכבת הכוללת מולטימדיה, אנימציות וקבצי קול (audio-visual conditions ).

ממצאי המחקר הוכיחו כי התמודדות של לומדים בסביבה מתוקשבת המורכבת ממולטימדיה ( אנימציות ) וקבצי קול יוצרת, אמנם עניין רב אצלם , אך בסופו של דבר יש בה גם כדי ליצור עומס קוגניטיבי על הלומדים.

המעברים המהירים של הלומדים בין סוגי מדיה שונים במהלך הלמידה המתוקשבת יוצרים עומס קוגניטיבי על הלומדים ולכן מומלץ על ידי החוקרים לבנות מערכי שיעור ללמידה מתוקשבת שהם ביסודם פחות מורכבים ממעברים בין אנימציות ,סרטי וידאו וקבצי קול . סביבה מתוקשבת  המורכבת מדי מבחינת המדיות ( קבצי קול, סרטי וידאו , אנימציות) עשויה בסופו של דבר להיות לרועץ לתהליכי למידה ועובדה זו צריכה להילקח בחשבון גם בעת תכנון משחקי מחשב במולטימדיה ללמידה .

ראה גם :
תיאורית העומס הקוגניטיבי והשלכותיה על תכנון למידה מתוקשבת

עומס קוגניטיבי על תלמידי תיכון בסביבות למידה מתוקשבות

התיאוריה הפסיכולוגית של עומס קוגניטיבי (cognitive load theory) והשלכותיה להוראה
התמודדות עם עומס קוגניטיבי בקורסים מתוקשבים: חומרי למידה מקוונים מול חומרי למידה מודפסים

חשיבות הנוכחות הרגשית בקורסים מקוונים

Cleveland-Innes, Martha and Campbell, Prisca. "Emotional Presence, Learning, and the Online  Learning Environment", International Review of Research in Open & Distance Learning; 2012, Vol. 13 Issue 4, p269-292.

למרות ההוכחה שיותר ויותר תלמידים עסוקים בהתנסות בלמידה מקוונת, עדיין לא אומתו הפרטים לגבי המעבר של מורים ותלמידים לסביבת הלמידה החדשה.
בעוד שמצופה כי טכנולוגיות חדשות יהפכו את העבודה לקלה יותר, הן גם מערבות פיתוח של יכולות חדשות.
שינוי זה עשוי, לכשעצמו, לעורר תגובה רגשית, וחשוב יותר, הרגש עשוי להשפיע על ההתנסות בלמידה מקוונת.
קיים ידע זמין רב לגבי ההשפעה של הרגש על הלמידה, אבל לא קיים ידע מעין זה לגבי רגש ולמידה מקוונת.
מחקר זה מציג הוכחה מחקרית לגבי רגשות הנוכחים בסביבות מקוונות, ונתונים אמפיריים המציעים שנוכחות רגשית עשויה להתקיים כאלמנט בסיסי ומסייע בקהילה מקוונת של חקירה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית
ראה גם:
ממצאי מחקר מוכיחים כי הרוב הגדול של הסטודנטים מצפה לנוכחות אישית ומעורבות רגשית של המרצים/מורים בקורס המתוקשב. הסטודנטים מצפים מהמרצה המלמד בקורס מתוקשב לגלות יותר יחס אישי , להפגין רגשות , להיות פתוח , לגלות הומור ולהתייחס באופן אישי ללומד באמצעות משובים אישיים.

החשיבות של להיות אדם : נוכחות רגשית של מרצים בקורסים מתוקשבים

ראה גם :

דודזון, ר' (2012). היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות. בתוך א' גלסנר (עורך), "ראש החץ" ו"היד החמה" (זה לא סיפור אינדיאני): סיפורים על תקשוב והכשרת מורים (עמ' 72-37). תל אביב: מכון מופ"ת.

האפקטיביות הנמוכה של קורסים מקוונים מסוג MOOC

התרחבות כמותית של למידה מקוונת אין פירושה הצלחה

יש אמנם , בארה"ב התרחבות כמותית של לומדים באופן מקוון  , אך התפיסות הפדגוגיות של הלמידה המקוונת אצל המרצים לא משתנות בהתאם ונשארות מסורתיות ברובן . למרצים אין נסיון בשיטות הוראה ולמידה פעילה הנדרשת בקורסים מקוונים .

חוסר איזון בפריסה  : ההתרחבות הכמותית של הלמידה המקוונת אינה מתפרסת לאורך כל חזית הלמידה אלא בתחומים מסוימים .

מקור :

 The Number of Students Taking Online Courses Is Quickly Rising, But  Perceptions Are Changing Slowly

למרות ההתרחבות הכמותית עדיין הנשירה בקורסים מקוונים גבוהה

 במרבית מערכות הלימוד הדיגיטליות  של קורסי ה  MOOC אחוז ההשלמה של הקורסים עומד על 10 אחוז  בממוצע, אפילו ב . Coursera Udacity,    Edex   יש לזה המון סיבות. אחת מהן היא, שלימוד בחברותה יותר קל מלימוד לבד. החברותה באמת עוזרת ללמידה אפקטיבית. מה שיש בה זה לא רק עזרה בריכוז, אלא שהיא מספקת גם אפשרות להיעזר אחד בשני וללמוד אחד מהשני.

  הבעיה היא שב-Mooc קורס פתוח מקוון מרובה משתמשים, או ( Massive  online course)  הכינוי שלו זכו קורסים אקדמיים פתוחים באינטרנט) הרגיל, בדרך כלל מצלמים מרצה שגם בכיתה רוב הסטודנטים נרדמים כשצופים בו, וזה בגלל שבדרך כלל מדובר בחוקר ולא במרצה מקצועי ומעניין.  לכן, הממשק של הסטודנטים לידע זה   הוא לעתים אדם שרוצה לחזור למעבדה ולכתבים שלו, וזו המטרה העיקרית שלו,  ויכול להיות שהוא ממש לא יודע ללמד ולהנגיש ידע בסביבה מקוונת .

מקור :

ד"ר יאיר בן דוד, חוקר בתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית והפסיכולוגיה של המוסר ומרצה לפסיכולוגיה של המוסר באוניברסיטת חיפה (קישור).

יעילות של סרטי וידאו בקורס מקוון לסטודנטים להנדסה

מחקר משנת 2019 באוניברסיטה הטכנולוגית המובילה של המפרץ הפרסי מצא כי , לדעת הסטודנטים בשאלונים ובראיונות, סרטי ההדרכה בוידאו ששובצו באתר הקורס המקוון היו יעילים יותר מההרצאות פנים אל פנים באוניברסיטה . עוד נמצא כי האפקטיביות של למידה משולבת Blended learning היא לדעת הסטודנטים גבוהה יותר מאשר קורס מקוון מלא או קורס פנים אל פנים .

קישור לתקציר באנגלית , Video-based e-learning for an undergraduate engineering course

ראו גם מחקר נוסף על חשיבות וידאו אינטראקטיבי בלמידה מקוונת :
Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness

   ראה גם : How To Effectively Use Videos In eLearning

איסוף וסיכום : עמי סלנט , אפריל 2020

· · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *