מה שלמדתי בכנס צ'ייס ה14 : השימוש הפדגוגי בפורטל הבית-ספרי , המקרה של "אשכולות 022"

4615

מי שמבקש לבחון לעומק את מידת ההצלחה של תכנית התקשוב הארצית של משרד החינוך כדאי לו לעיין בממצאי המחקר של טופז אופיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים .

תקציר

במחקר נבחנו סוגי השימוש בפורטלים הבית-ספריים, והיקף השימוש הפדגוגי שנעשה במרחבים הכיתתיים כדי להבין באיזו מידה הם משמשים כסביבת הוראה-למידה אינטגרלית.

במחקר נותחו 201 פורטלים בית-ספריים שהוקמו בפלטפורמת "אשכולות 022" באמצעות מחוון שפותח לצורך מחקר זה.

נמצא כי השימוש העיקרי בפורטל הבית-ספרי הוא למטרות שיווק ויחסי ציבור של ביה"ס. מנגד נמצא שימוש מועט במרחבים הכיתתיים/תחומי-הדעת למטרות פדגוגיות. רמת השימוש הגבוהה ביותר לשם למידה נעשית רק ב"תרגיל למידה בחירום" בו מחויבים בתי הספר. המסקנה היא,כי הפורטל הבית-ספרי לא תפס את מקומו כ"שער ראשי ליישום תהליכי הוראה-למידה מתוקשבים.

רקע

לשם התאמת מערכת החינוך בישראל לדרישות המאה ה21 גיבש משרד החינוך תכנית תקשוב לאומית שמטרתה קידום פדגוגיה ולמידה תוך שימוש בטכנולוגיה ,בה הוגדר הפורטל הבית-ספרי כמרכיב אינטגרלי מוביל ועיקרי בתהליכי הוראה-למידה מתוקשבים ובתהליך ההוראה עצמו, שמטרתו להוות שירות מקוון העומד לרשות קהלי היעד של בית הספר כאשר מרחבי הכיתות מאפשרים תהליכי למידה משמעותית מתקדמת,אוריינות מתוקשבת, פיתוח כישורים בין-אישיים, הכוונה עצמית, כישורי חשיבה ופתרון בעיות, שיתוף פעולה בין קהילתבית-הספר. האתר הראשי של הפורטל מהווה חלון ראווה וירטואלי בו מוצגת העשייה הבית-ספרית ומאפשר קיום ערוץ תקשורת עםהקהילה)"הענן החינוכי"(.הפורטל הוגדר כאמצעי המרכזי ו"כשער ראשי", דרכו ניתן לבטא וליישם את פעולות ההוראה-למידה וההתנהלות הארגונית בבית הספר.

מקבלי ההחלטות ציפו שיתפוס מקום מרכזי ביישום מטרות החינוך במאה ה-21, ויהפוך לסביבת הוראה-למידה אינטגרלית מובילה ועיקרית בתהליכי הוראה-למידה מתוקשבים ויהווה שירות מקוון לקהלי היעד של בית-הספר החינוך. לאתרי בתי הספר הוגדרו שלושה יעדי עשייה עיקריים:

1.בתחום הפדגוגי

2.. בתחום התרבותי

3. בתחום הארגוני

מחקר זה בחן מאות פורטלים בית-ספריים שהוקמו במערכת החינוך בישראל במערכת "אשכולות 022 "    .

"אשכולות 022 " הינה פלטפורמה מתוקשבת הפועלת משנת 2010 מול בתי הספר בה הוקמו עד שנת 2017 מעל 1,000 פורטלים בית-ספריים.

השימוש בפורטל הבית-ספרי אינו כרוך בתשלום , הדרכה ותמיכה ניתנות ללא עלות וללא הגבלה. הפלטפורמה מתאפיינת בתפעול פשוט, מותאמת לדרישות משרד החינוך ומאפשרת ביצוע מגוון פעולות רחב העונות עלצרכי בתי הספר בתחום השיווקי, התקשורתי והפדגוגי.

אוכלוסיית המחקר

במחקר נבדקו 201 פורטלים בית-ספריים ממחוז מרכז מהמגזר היהודי, שהוקמו במערכת "אשכולות 022 ".

דיון ומסקנות

מהממצאים עלה כי, השימוש העיקרי בפורטלים הבית -ספריים  במערכת החינוך  בישראל נעשה למטרות שיווק ויחסי ציבור, כאשרהיקףהשימוש במרחבים הכיתתיים למטרות פדגוגיות נמוך.

רמת השימוש הגבוהה ביותר בפורטלים לשם למידה נעשית בהקשר ביטחוני ,בעת תרגיל ללמידה בחירום המפוקח על ידי משרד החינוך.

מהפעילות במהלך התרגיל ,ניתן להיווכח כי:

  • המורים והתלמידים יודעים להיכנס למרחבים הכיתתיים עם הסיסמאות שלהם
  • המורים יודעים להעלות מטלה מתוקשבת לאתר הכיתתי ולנהל בו פעילות מתוקשבת.
  • התלמידים יודעים לבצע פעילות מתוקשבת במרחב הכיתתי.

מכאן שהבעיה איננה היעדר שליטה של מורים/תלמידים במיומנויות הביצוע של פעולות פדגוגיות במרחבים הכיתתיים, בעלויות גבוהות או בחוסר תמיכה.

הפורטל הבית-ספרי אינו מהווה ערוץ פדגוגי

יתכן והבעיה נעוצה באופן בו תופסים המורים וההנהלה את השימוש בפורטל הבית -ספרי כאמצעי לשפור ההוראה והלמידה. כלומר, העובדה שהפורטל הבית-ספרי איננו מהווה פלטפורמה מרכזית לפעילות הפדגוגית בה מתרחשים תהליכי למידה  ,איננו מעיד בהכרח על חסמים מסדר ראשון או שני אצל המורים המתייחסים לשימוש בטכנולוגיה.

יתכן שהוא מעיד על האופן בו נתפס השימוש בכלי מתוקשב על ידי המורים.

עוד עלה במחקר כי לרכז התקשוב תפקיד מרכזי בהפעלת הפורטל הבית-ספרי. לכן, קיימת חשיבות רבה בבחירה לתפקיד זה מורה הרואה בפורטל כלי משמעותי לתמיכה בתהליכי הוראה ולמידה, שיוביל את הצוות להשתמש בו למטרות פדגוגיות.

עוד נמצא כי קיים הבדל בשימוש במרחבים הכיתתיים בין הרשויות המקומיות השונות, נראה כי הבדל זה אינו נובע מהבדלים חברתיים-כלכלים.

ראו גם :פורטל מוסדות חינוך – שער – דף הבית – משרד החינוך

פורטל בית ספרי – הקטלוג החינוכי

דוגמא של פורטל בית-ספרי, תיכונט ע"ש אלתרמן , תל –אביב

 דוגמא של פורטל בית-ספרי , תיכון "ראשונים" , ראשון לציון 

מקור וקרדיט :

טופז אופיר (האוניברסיטה העברית, ירושלים).יפעת בן-דוד קולקנט ( האוניברסיטה העברית , ירושלים) . "השימוש הפדגוגי בפורטל הבית-ספרי , אופיו והיקפו , המקרה של "אשכולות 022 " , הכנס הארבעהעשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. י' עשת -אלקלעי, א' בלאו, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ש' אתגר (עורכים),  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2019

· · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *