סקירת מחקרים חדשים על למידה מקוונת, לקט מס' 1, ספטמבר 2017

10240


השיטה:  הסקירה מבוססת על איסוף מידע במאגרי מידע מקוונים בינלאומיים וכתבי עת , כאשר לצד כל מחקר חדש מפורטים גם ממצאי מחקר קודמים בנושא.

איסוף והבניית המידע : עמי סלנט , ספטמבר 2017

 

ההשפעה ההדדית בין תחרות ושיתוף פעולה בסביבת משחקים מתוקשבים

מחקר חלוץ המנסה להבין את ההשפעה ההדדית בין תחרות ושיתוף פעולה בסביבת משחקים מתוקשבים. עורכי המחקר ניתחו את האסטרטגיות של 242 פרחי הוראה שהתנסו במשחק ממוחשב רב-משתתפים בשם Tamagocours.

המתדולוגיה המחקרית התבסס על איסוף וניתח נתונים מסוג playing analytics. ממצאי המחקר מלמדים על התפתחות הדרגתית של אסטרטגיות שננקטו ע"י פרחי ההוראה במשחק הממוחשב. רק בשלבים מאוחרים של המשחק הממוחשב סיגלו לעצמם פרחי ההוראה אסטרטגיה נכונה של שיתוף פעולה.

המסקנה של המחקר היא שיש לאמן מראש פרחי הוראה, וגם תלמידים כמובן , לנקוט באסטרטגיות של שיתוף פעולה במשחק ממוחשב .

מקור המידע :

Eric Sanchez  Nadine Mandran". , Exploring Competition and Collaboration Behaviors in Game-Based Learning with Playing Analytics," Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10474). September 2017.

ראה גם :

מחקר אמפירי המשווה בין רשת חברתית להתמשחקות (Gamification) בלמידה מקוונת

De-Marcos, Luis; Domínguez, Adrián; Saenz-de-Navarrete, Joseba; Pagés, Carmen  "An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning", Computers & Education. Jun2014, Vol. 75, p82-91.

מאמר זה מציג את התוצאות של בחינה הן של התמשחקות והן של רשת חברתית בקורס לתואר ראשון, תוך השוואה בין שתי הגישות במונחים של ההשפעה שלהן על ההישגים הלימודיים של הסטודנטים, על ההשתתפות בקורס ועל העמדה של הסטודנטים.

ההשפעות של תוסף ההתמשחקות שהוצב במערכת ניהול הלמידה הושוו להשפעות של אתר הרשת החברתית באותה מסגרת לימודית.

המחברים מצאו כי שתי הגישות הציגו ביצועים טובים יותר מאשר הגישה המסורתית של למידה מקוונת במונחים של הישגים לימודיים עבור משימות מעשיות.

אולם, נמצא כי הגישה המסורתית של למידה מקוונת הייתה טובה יותר לגבי הערכת הידע.

בנוסף, תוך קריאת תיגר על ההנחות הנוכחיות, הציונים ושיעורי ההשתתפות נותרו נמוכים בעת שימוש בכלים החדשים, אף על פי שהעמדות של הסטודנטים היו חיוביות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

דרך : פורטל מס"ע

ראה גם :

משחקי מחשב בלמידה : תמונת מצב 2017 (עמי סלנט)

ראה גם :

התמשחקות (Gamification) בהוראה

מחבר: אודי מלכה
המרצה אודי מלכה מדווח על הניסיונות שלו לשלב אלמנטים של משחק מתוקשב רציני במהלך ההוראה והלמידה של הסטודנטים שלו. הפרויקט האחרון של התלמידים ושלו הוא עדיין בגדר פיילוט ונקרא "משחק – ידע – חוויה". התמשחקות (Gamification) הוא תחום שבו משלבים אלמנטים שונים של משחק ביישומים מתוך העולם האמיתי (אלמנטים כגון: ניקוד, מעבר שלבים, בונוסים וכו( .
הפרויקט "משחק – ידע – חוויה" הוא ניסיון להפוך קורס שלם למשחק ! התלמידים בקורס אינם משחקים במהלך השיעורים. התלמידים מבצעים מטלות כמו בכל קורס. התנהלות הקורס והדרך שבה התלמידים צוברים נקודות (ציון) היא כמו במשחק. בכל רגע נתון התלמידים יכולים לגלוש לאתר האינטרנט "משחק – ידע – חוויה" ולראות את הניקוד שלהם ואת של חבריהם. המטרה היא לאפשר לתלמיד לשחק, להשיג את מירב הנקודות, להגיע לקצה גבול היכולת שלו וגם לאפשר לו ברמה מסוימת לשחק מול מתחרים (תלמידים אחרים בכיתה) על מנת להכניס למשחק גם פן תחרותי.

למאמר המלא

האתגרים של יצירת פרסונליזציה בלמידה מתוקשבת

המחקר דן בהיבטים שונים של התפתחות ענף הפרסונליזציה (התאמת הלמידה ללומד היחיד) בתחום הלמידה המתוקשבת.

התאמה אישית היא המאמץ מצדה של מערכת הלמידה המקוונת להביא בחשבון את מאפייניהם וצורכיהם האינדיבידואליים של תלמידים/לומדים ולהסתמך על פרקטיקות הוראה גמישות בארגון סביבת הלמידה המקוונת. 

האתגר של יצירת פלטפורמה מתואמת אישית ללמידה מקוונת הוא רב ועצום אך הוא אפשרי. התאמת המידע ללומד מבוססת על שורה של אותות מהתנהגות הלומד המשודרים לפלטפורמת הלמידה המתוקשבת. האותות מפוענחים במהלך האינטראקציה בין הלומד וחומרי הלמידה או מצבי הלמידה, כתוצאה ממדידת הזמן של האינטראקציה , ספירת מספר הניסיונות של הלומד לפתור את הבעייה במהלך חידון ממוחשב בהשוואה ללומדים אחרים ושליפת חומרי הלמידה המתאימים בהתאם לנירמול התוצאות.

הדגש הוא על בדיקת מיומנויות הלומד ובהתאם לכך יצירת נתיב (Path)  מחודש בהתאם לרמת המיומנויות של הלומד.  הבדיקה של צבירת הידע ע"י הלומד נמצאת במקום שני לאחר בדירת מיומנויות הלומד. כל המשתנים  הללו נקלטים ע"י אלגוריתם ההמלצות של פלטפורמת הלמידה הממליץ על נתיב הלמידה המתאים ללומד.

המורכבות כאן של אלגוריתם לחישוב נתיב הלמידה היא מורכבת למדי , אך בהחלט אפשרית כיום בקורסים מקוונים וגם בקורסים מקוונים מסוג MOOC

 מקור המידע :

Roberto Turrin. “Personalization challenges in e-Learning”, RecSys '17 Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, Como, Italy — August 27 – 31, 2017, ACM New York, NY, USA ,2017 , ISBN: 978-1-4503-4652-

Author affiliation:  

Cloud Academy Inc., San Franscisco, CA, USA

ראה גם :

Sfenrianto Sfenrianto, Zainal A. Hasibuan. Step-Function Approach for E-Learning Personalization, TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control  2017

ראה גם :

למידה מקוונת מותאמת – פלטפורמה מקוונת חדשנית בארה"ב

למידע על הפלטפורמה המתוקשבת

לדף המידע של המיזם בפייסבוק

גישות וכלים להערכה של למידה מתוקשבת

סוגיית ההערכה בלמידה מתוקשבת הביאה במרוצת הזמן לפיתוח גישות, כלים ומנגנוני הערכה שונים המיושמים בקורסים מקוונים ובמצבי למידה מתוקשבים.

לאחר סקירת ספרות נרחבת מתבוננים עורכי המחקר ב28 כלי ההערכה ומדידה השונים המיושמים בלמידה מתוקשבת במכללות ובאוניברסיטאות , ועורכים השוואה קטגורית ומתודית ביניהם. ההשוואה לוקחת בחשבון את העקרונות ללמידה Seven Principles for Good Practice.

מקור המידע :

Baldwin, Sally J. & Trespalacios, Jesús (2017). Evaluation instruments and good practices in online education. Online Learning 2, 1

המאמר המלא באנגלית

ראה גם :

"הדוור תמיד מצלצל פעמיים": הערכת פלטפורמה ללמידה מקוונת עשור מאוחר יותר

Ballarano, Alessandra; Colace, Francesco; De Santo, Massimo; Greco, Luca. "The Postman Always Rings Twice": Evaluating E-Learning Platform a Decade Later", International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2016, Vol. 11 Issue 2, p35-42.

למידה מקוונת מציגה תשובה אפקטיבית לבקשה המתמשכת ללמידה לאורך החיים. למעשה, גישה זו מאפשרת את הגמישות והאיכות המתבקשות על ידי סוג זה של תהליך למידה. בתרחיש זה, מספר רב של פלטפורמות ללמידה מקוונת הוכנסו לשוק והבחירה ביניהן איננה משימה פשוטה: יש להתחשב במאפיינים שונים במהלך ההערכה של פלטפורמה ללמידה מקוונת.

ברור שהניתוח של המאפיינים הטכניים של פלטפורמה ללמידה מקוונת איננו מספיק: חשוב גם להבין את האופן שבו ניתן לשלבה בהקשר דידקטי כדי לסייע ללמידה ולהכשרה ומהם העקרונות שמיושמים כדי להדריך את הדרך שבה משתמשים במערכת. בעשור שעבר, מחברי המאמר הציגו מודל לתיאור ואפיון של מרכיבי פלטפורמה ללמידה מקוונת. כיום, מטרת מאמר זה היא להעריך ולשדרג מודל זה.

במהלך תקופה זו, דברים רבים השתנו ברשת (ההכנסה של רשתות חברתיות, פרוטוקולים חדשים של מולטימדיה וכו'): מה השתנה בפלטפורמות הלמידה המקוונת? כיצד להעריך את פלטפורמות הלמידה המקוונת כיום? במאמר זה מודל ההערכה יעודכן ולאחר מכן ישמש כדי להעריך את הפלטפורמות הקיימות הידועות ביותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

דרך : פורטל מס"ע

ראה גם :

הערכה של למידה מקוונת (e-learning)

Hedberg, John G . . "Evaluating e-learning – By Rob Philips et al", British Journal of Educational Technology 45.2 (Mar 2014): E10-E10.

ספר זה מבקש להפוך את הגישות ללמידה מקוונת (e-learning )  ליעילות באופן שתכנון המשאב המקוון (e-resource) מוערך ונתמך בצורה מתאימה על ידי הוכחה.

חשיבות המשימה הולכת וגוברת ככל שההשכלה הגבוהה מציעה יותר ויותר קורסים בשיטות למידה משולבות של למידה פנים אל פנים ולמידה מקוונת לקבוצות של לומדים בקמפוס ומחוץ לו.

הספר מבוסס על ההבטחה שההוכחה מוגדרת ונאספת בצורה מתאימה, ומשמשת כדי לשפר את תוצאות הלמידה.

הספר בנוי משלושה חלקים עיקריים.
החלק הראשון מתאר את ההקשר של למידה מקוונת ואת התפקיד המרכזי שיש למורה כמעריך של למידה כזו.

החלק השני חוקר את הסוגיות התיאורטיות לגבי ההערכה וכיצד ניתן להבדיל אותה מהמחקר.

החלק האחרון מספק מספר דוגמאות המקיפות את יוזמת ההערכה של למידה מתוקשבת .

בחלק זה, נראה כי המוקד של הספר הוא להרחיב ולחקור לא רק את הפרספקטיבה של המורה היחיד אלא את הניהול הכולל של הפרויקטים  ללמידה מקוונת ואת הפעלתן של חלק מהשיטות צורכות הזמן, כגון: גישות איכותניות לניתוח טקסט באופן מעמיק.

הספר מציג מספר רעיונות הפופולריים בספרות ההערכה בשנים האחרונות, שאינם נכללים תמיד נכללים בקורסי ההערכה הרשמיים.
רעיונות מעין אלה כוללים מחקר תכנון, שבו הגישה לתכנון וההוכחה לקבלת החלטות לגבי הבחירה המתאימה באפשרויות הלמידה נעשות תוך שימוש בהוכחה משכנעת יותר מאשר תוך שימוש במה שמועיל.

הוא גם מציע מקורות נתונים חדשים שהם חלק מקבוצה הולכת וגדלה של כלים שהתייחסו לניתוחים של למידה מקוונת , נתונים מתוך מערכות שנתפסו על ידי הכלים שנתמכים במחשב שהופעלו בהקשרים של למידה מקוונת.

ספר זה מומלץ למרצים רבים שמאותגרים על ידי התפקיד המודרני של הערכה ושיפור פדגוגיות הלמידה המקוונת שלהם.
הספר מספק רשימות רבות לביקורת ומציע נתונים ומטריצות של שאלות להערכה.

קישור להוצאת הספרים
הסקירה המלאה

ראה גם:

הערכה של קורסים מקוונים/קורסים משולבים: ידיעה לעומת למידה

דרך : פורטל מס"ע

 ראה גם :

הערכת התלמיד בלמידה מקוונת: אתגרים ופרקטיקות אפקטיביות

Lorna R. Kearn. "Student Assessment in Online Learning: Challenges and Effective Practices".

ההערכה של למידת התלמיד היא היבט יסודי של הוראה. אתגרים ורכיבים מיוחדים קיימים בהערכת הלמידה של התלמיד בסביבות מקוונות.

מחקר דו-שלבי זה חקר את הסוגים של שיטות ההערכה שבהם משתמשים בקורסים מקוונים ואת הדרכים שבהן הסביבה המקוונת מקילה או מגבילה שיטות מסוימות

בשלב הראשון, נסקרו סילבוסים מ-24 קורסים מקוונים כדי לגלות סוגים של שיטה שבה השתמשו כדי להעריך את הלמידה של התלמיד והתורמים לציון הכולל בקורס.

בסקירה גובשו חמש קטגוריות
(1) משימות בכתב;
(2) דיון מקוון;
(3) עבודת שטח;
(4) בחנים ומבחנים;
(5) ומצגות.

השלב השני כלל ראיונות וקבוצת מיקוד עם שמונה מנחים מקוונים כדי לדון באתגרים ובפרקטיקות האפקטיביות בהערכה מקוונת.

האתגרים עלו בעקבות ההשפעה של המרחק הפיזי בין המנחה לבין התלמידים, התאמות הנובעות מהצורך בשימוש בטכנולוגיה לצורך תקשורת עם התלמידים, עומס עבודה וסוגיות של ניהול זמן, והצורך המתמשך לאסוף מגוון של נתוני הערכה ולספק משוב.

הראיונות שנערכו בשלב השני הציעו אסטרטגיות והצעות כדי לנטרל את האתגרים שהם זיהו.

המאמר מסיים בהמלצות המסנתזות את תוצאות המחקר הזה עם תוצאות שנמצאו בספרות.

קישור למאמר המלא באנגלית 
דרך : פורטל מס"ע

יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים

מחבר: ליאת אייל , דן בוכניק

המחקר הנוכחי בוצע על רקע חוסר שביעות רצון משיטות ההערכה הקיימות בקורסים מקוונים. הנתק הקיים בין תהליכי ההוראה-הלמידה לבין תהליכי הערכה, אשר אינו ייחודי ללמידה המקוונת, בולט במיוחד בקורסים המקוונים בשל השוני בינם לבין סביבות הלמידה המסורתיות. הלמידה המקוונת מציבה אתגרים חדשים בתחום ההערכה  בעשור האחרון פותחו כלים טכנולוגיים דוגמת מערכות לניהול תוכן ולמידה, לדוגמא (Moodle ), אשר עשויים להוות מענה מוצלח לקשיים פדגוגיים, ניהוליים וארגוניים בתחום זה. מטרת המחקר הייתה לימוד ובחינה של יחסי הגומלין בין מערכות ותת מערכות טכנולוגיות לניהול תכנים ולמידה, על מרכיביהן, לבין דרכי הערכה של המנחה בקורסים המקוונים. ההנחה המרכזית הייתה שניתן לשפר ולייעל את דרכי ההערכה שמפעילים מנחים בקורסים מקוונים, בעזרת שימוש במערכת טכנולוגית לניהול תוכן ולמידה (ליאת אייל, דן בוכניק).

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

יחסי הגומלין בין ניהול תוכן ולמידה לבין דרכי הערכת לומדים בקורסים מקוונים

 מקור וקרדיט :

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י ' עשת-אלקלעי, א'  כספי, ס ' עדן, נ'  גרי, י'  יאיר  (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה) .


כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *