שילוב אייפדים/טאבלטים בבתי ספר במערכות חינוך בעולם – תמונת מצב 2017

11703

 המחלוקות בין הורים למורים לגבי שילוב האייפדים נמשכות

למרות עדויות מחקריות על תרומת מכשירי קצה , אייפדים וטאבלטים למיומנויות בבתי ספר , עדיין יש מחלוקות רבות בין אנשי חינוך ובין הורים וקהילה לגבי חשיבות השימוש באייפדים ויותר מכך לגבי המימון . מיזם חינוך נרחב במחוז קופרטינו ( קליפורניה , שם גם המטה של אפל)  לשילוב אייפדים בכיתה ובהכנת שיעורים בבית נתקל בהתנגדויות סוערות של הורים ומשפחות ( חלקם עובדי אפל עצמם !!) המטילים ספק בחיוניות השילוב האייפדים. ההורים טענו כי אייפדים הם מכשירי בידור בעוד מפקחי המחוז ומנהלי בתי הספר הצביעו שם על ערכם החיובי לתהליך הקניית מיומנויות .

שמרנות הורים והתנגדויות הורים לשילוב אייפדים בבתי ספר היא תופעה מוכרת גם בארצנו הקטנה ( קישור) ולרוב נובטת שמרנות זו בקרב שכבות מבוססות יותר בחברה הישראלית וגם האמריקאית . לעומת זאת , בשכבות פחות מבוססות יש נכונות יותר גבוהה לאמץ את דפוסי השינוי של אייפדים בתהליכי למידה . כך לדוגמא,  באירלנד נערך בשנתיים האחרונות מחקר מקיף בחמישה בתי ספר יסודיים וגני ילדים בשכבות מצוקה ונמצא כי הנכונות לשלב את האייפדים בלמידה ובבית היא גבוהה ביותר .

המחקר שנערך בקרב 650 תלמידי בתי ספר יסודיים במחוז בלפסט העני באירלנד מצא שייפור משמעותי במיומנויות שפה ותקשורת בקרב התלמידים וגם מוטיבציה גדולה יותר ללמידת חשבון ושפה( קישור) .   

המחקר הרב-שנתי  באירלנד הידוע בשם Mobile Devices in Early Learning מעורר עניין רב גם במשרד החינוך הבריטי הבוחן בימים אלו מחדש את הסוגייה של הטמעת יוזמות דומות בחלקים נוספים של אנגליה. מהלך ארצי דומה כבר נערך כבר לפני שלוש שנים בסקוטלנד והוכיח את עצמו מעבר לכל ספק  ומעבר לכל התנגדות של הורים .

ראו המאמר לגבי סקוטלנד : מחקר הערכה: איך השפיעו הטבלאטים על תהליכי למידה , מעורבות הורים ופעלתנות של מורים ותלמידים בסקוטלנד?

פדגוגיות חדשניות לשימוש באייפדים בבתי הספר

Geer, Ruth; White, Bruce; Zeegers, Yvonne; Wing Au; Barnes, Alan. Emerging pedagogies for the use of iPads in schools. British Journal of Educational Technology , Mar2017, Vol. 48 Issue 2, p490-498.

אייפדים (iPads) הופכים לפופולריים כמכשירים 1:1 בכיתות רבות, ומאפשרים למורים להטמיע פדגוגיות שיגבירו את למידת התלמיד. מכשירים ניידים מעין אלה מציעים מזמינוּת רבה שעשויה להגביר את ההנעה ואת אוטונומיית התלמיד. אף על פי כן, ללא שינוי בפדגוגיה, הם לא צפויים לגרום להשפעה משמעותית כלשהי על למידת התלמיד.

מחקר ראשוני זה של ארבעה בתי ספר חוקר את השפעתם של האייפדים על הפדגוגיה ואת השינויים שניכרו, תוך שימוש במודל SAMR  – החלפה (substitution), הגברה (augmentationn), שינוי (modification), הגדרה מחדש (redefinitionn).

תוך שימוש בשיטות מרובות לאיסוף נתונים, המחקר הראה שהיו מספר שינויים בפדגוגיה של המורים שהובילו להגברה של שיתוף פעולה, תקשורת, הסתמכות עצמית של התלמיד, ופיתוח התנסויות אותנטיות. אולם, יש צורך בזמן ובלמידה מקצועית רבים יותר כדי לגרום לשינוי בפדגוגיה על פני בית הספר כולו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מקור וקרדיט לתקציר : פורטל מס"ע

ראה גם :

שילוב טאבלטים בכיתה ובבתי ספר: "האל" שהכזיב במערכה הראשונה עשוי להפתיע במערכה הרביעית

בחינת השימוש של מורים באייפדים: רמת הנוחות, תפיסות ושימושים

Min Liu , Cesar C. Navarrete , Robert Scordino , Jina Kang , Yujung Ko , Mihyun Lim. "Examining Teachers' Use of iPads: Comfort Level, Perception, and Use", Journal of Research on Technology in Education. Jul2016, Vol. 48 Issue 3, p159-180.

בעוד שישנן עדויות לפופולריות ההולכת וגדלה של אייפדים ומחשבי-לוח אישיים אחרים בחינוך החל בגן הילדים ועד סוף בית הספר התיכון, פחות מובן האופן שבו מורים משתמשים במכשירים אלה במסגרת ההוראה שלהם.

מחקר זה בוחן את רמת הנוחות, ותפיסות כלפי השימוש באייפד בקרב 342 מורים ואת השינויים שהתרחשו במהלך שנת ההטמעה.

תוך שימוש במערך של שיטות מעורבות, מחקר זה מצא הבדלים משמעותיים ברמת הנוחות בהתאם לשנות ההוראה וסוג בית הספר.

מורות (נשים), מורים בעלי 20 שנות ניסיון בהוראה או פחות, ומורי בית הספר היסודי היו חיוביים יותר מבחינת התפיסה שלהם כלפי שימוש באייפד מאשר הקבוצות האחרות. באופן כללי, תפיסת מורי בית הספר התיכון הייתה הנמוכה ביותר.

ניתוחי ראיונות המורים חשפו את המַזְמִינוּת (affordance), האתגרים והדרכים השונות שבהן מורים השתמשו באייפדים בהוראה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

 מקור וקרדיט לתקציר : פורטל מס"ע

תפיסותיהם של מורים את הטרנספורמציה הדיגיטלית של הכיתה באמצעות שימוש בטאבלטים: מחקר בספרד

Suarez-Guerrero, Cristobal and Lloret-Catala, Carmen and Mengual-Andres, Santiago Teachers' Perceptions of the Digital Transformation of the Classroom through the Use of Tablets: A Study in Spain. Comunicar, 2016, vol. 24, n. 49, pp. 81-89.

מחקר זה בוחן את הטרנספורמציה של דינמיקות כיתתיות שהתחוללה בעקבות השימוש בטאבלטים למטרות חינוכיות. הבסיס האמפירי של מחקר זה הוגדר על ידי פרויקט "בית הספר החכם של סמסונג" שפותח על ידי חברת סמסונג ועל ידי משרד החינוך הספרדי במהלך שנת הלימודים 2015-2014, שבו סופקו טאבלטים למורים ולתלמידי כיתות ה'-ו' מ-15 בתי ספר יסודיים בספרד.

מדגם המחקר כלל 166 מורים. הופעלה אסטרטגיית ניתוח איכותנית באמצעות: (א) תצפית לא-משתתפת, ב) קבוצות מיקוד, (ג) ראיונות מובנים למחצה עם המורים, ו-(ד) ניתוח תוכן של יחידות ההוראה. טכניקות אלה איפשרו למחברים לחלץ ולבחון שישה ממדים של הוראה (יעד חינוכי, גישת הוראה, ארגון תוכן ופעילויות, משאבי הוראה, זמן ומרחב, והערכת למידה).

הממצאים מראים שמורים נוטים להפעיל גישה רוחבית בעת שימוש בטאבלטים לעבודה על יכולות שונות, כשהם מתמקדים יותר בפעילויות מאשר בתוכן באמצעות שימוש באפליקציות. הם תובעים בחזרה את פעולת המשחק כחלק מתהליך הלמידה, ומציינים ששימוש בטאבלט מעודד למידה מבוססת פרויקטים.

לסיכום, מחקר זה מראה שמורים רואים בטאבלטים לא רק אתגר טכנולוגי, אלא גם הזדמנות לחשוב מחדש על המודלים המסורתיים שלהם להוראה.

קישור למאמר המלא

מקור וקרדיט לתקציר : פורטל מס"ע

מדדים ותבחינים להצלחת תוכנית בית ספרית לשילוב טאבלטים/אייפדים בכיתה

  • יש לקבוע מראש את רמת המוכנות ( מורים , תלמידים,)
  • יש להגדיר היטב את המטרות האופרטיביות
  • יש להעתיק את הדגש מלמידה פאסיבית בסימן הוראה פרונטלית של המורה (אזור הנוחות של המורים ) ללמידה פעילה של התלמידים  עצמם .  התהליכים צריכים  לאפשר לתלמידים לאסוף מידע , לגלות , ליצור ולעבד מידע .
  • יש להבטיח כי התכנית תכלול תמיכה רציפה לכל אורך הדרך במורים.

תבחינים אלו מבוססים על התובנות של סם גליקמן , שלימד עם טאבלטים בכיתה ונחשב למוביל בתחום בעולם .

10 Steps To A Successful School iPad Program – TeachThought

ראה גם :

עשרה מפתחות לתכנית אייפד בית-ספרית מצליחה

 תבחינים להערכת אפליקציות חינוכיות של אייפדים בחינוך

 

 סקירת ספרות אקדמאית, מאי 2017

Past and Present Attitudes Towards the Use of iPads in the Classroom .

 

· · ·

תגובות

כתוב תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *