מה חדש בפורטל הגורם האנושי ?

 לקט מס' 67 של פורטל הגורם האנושי, חודש נובמבר 2012 

 

לקט מס' 62 , מחקרים ומאמרים חדשים שנקלטו בפורטל הגורם האנושי , חודש אוגוסט 2012

לקט מס' 61 , מחקרים ומאמרים חדשים שנקלטו בפורטל הגורם האנושי , חודש יולי 2012

לקט מס'  54 , מחקרים ומאמרים חדשים שנקלטו בפורטל הגורם האנושי , חודש אפריל 2012

לקט מס' 53 , מאמרים ומחקרים שנקלטו בפורטל הגורם האנושי , פב'-מרץ 2012