מפגש מקוון – מיומנויות מידע

 המפגש המקוון ייערך ב30 לאפריל 2013

נושא : הקניית  מיומנויות מידעניות  בחינוך

מקום המפגש : קבוצת המשתלמים של מידענות מתוקשבת בפייסבוק

internet - blue earth

מערך שיעור מס' 1 : שיטות חיפוש מתקדמות באינטרנט

חיפוש מתקדם בגוגל :טופס התבנית לחיפוש מתקדם

 מערך שיעור מס' 2 : הקניית מיומנויות מידע לתלמידים

מיומנויות מידע לתלמידים: הערכת מקורות מידע והפתרון של אוצרות דיגיטלית

 מערך שיעור מס' 3 : שיטות חיפוש מתקדמות באינטרנט

לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים

all grooup logo

כללים מקובלים במרחב הפייסבוק של קבוצת המידענות

כמה כללים מקובלים במרחב הפייסבוק של קבוצת המידענות

המפגש המקוון נערך כאן במרחב הפייסבוק של קבוצת המידענות בקישור ישיר לכאן